неделя, 26 май 2013 г.

КОСТАДИНСКИ (с. Мусина, Търновско)

Рк Костадин
  Ι
Гено Костадинов (*Мусина), кмет на Мусина
   Ι
1. Недялко Г. Костадински (*Мусина), член на РК-Мусина = Велика Петрова Делирадева, дъщеря на кмет на Мусина, който загива в Дряновския монастир 1876.

1.1 Кръстинка Н. Костадинска (*Мусина), ушива 1876 знамето на Попхаритоновата чета.

1.2 Гено Н. Костадински (*Мусина, 1861), издател; учи при Бачо Киро и Димитър Георгиев - Беляковеца в Мусина /прогимназия/, Габрово /гимназия/, Лясковец /семинарията/ по време на ректора митрополит Климент, Москва 1888-? /слушател в университета/. Деец на читалище "Нов живот". Издава в. "Селски вестник" 1893-97,  сп. "Задружница", в. "Народен подем" и сборници /"Военни разкази"/. Кмет на  родното си  селище, участник в Мусинската република. Съучредител на БЗНС. Избиран за депутат /2 пъти, 1901 - председател на земеделската група/. Служител към легациите в Петербург 1920-21 и Лондон. Оставя спомени за Бачо Киро, Матей Преображенски и п. Харитон - сп. "Духовна култура" 1963, № 5-6.

2. Костадин Г. Костадински [*Мусина, 1854 +1876, Дряновски монастир], четник при Поп Харитон, загива в сражение.

# Недялков, Петър. Бунтовен род. Даскал Гено Недялков - вестникар, дипломат, мемоарист.- в. "За буквите" 2012, бр. 37, с. 16 и сн. /на Гено/; б.ш. Авторът е правнук на Гено К.; Вж фонд  Гено К. 1699К, с документи от 1870-1935.

Няма коментари:

Публикуване на коментар