петък, 25 юни 2010 г.

ФИЛОВ (Калофер)


Рк Христо Филът [+Калофер]

1. Генко Хр. Филов, търговец, ктитор на черква „Св. Богородица”. Съосноватeл на І българско търговско съдружение в Цариград 1845. Спомощник в - Калофер 1837; Цариград 1845; 1849-51 = І. ? дъщеря на х. Тодор; = ІІ. Мария Г. Симова [+Пловдив]. Децата са от І брак.

1. 1 Христо Г. Филов [*ок. 1839], учи в Калофер до 1850. В Цариград 1851-58-?, Спомощник в - Калофер 1850; Цариград 1851; 1858 = оженва се и се преселват в Румъния.

1. 2 Михаил Г. Филов [*ок. 1843/4+1861/2], учи в Цариград 1858-. Преди да завърши напуска военномедицинското училище поради заболяване. Спомощник в Цариград 1858.

1. 3 Димитър Г. Филов [*1847+1887], учи в - Калофер, Цариград, Одеса 1862-63 /семинария/ и 1869-? /юнкерско училище/. Учител в гр. Комрат ок. 1865, с.Валея-Пержа и с.Главан - Бесарабия. През РТВ е поручик в българското опълчение. Служи в 6-а Старозагорска дружина 1883. Като майор взима участие в Съединението 1885 = Елисавета Тотю Сахатчиева [*Карлово+ 1918,София].

1. 3. 1 Светополк Д. Филов [*1882+1916, Куманово], капитан.

1.3.2 Богдан Д. Филов [*Ст.Загора,28.ІІІ.1883+1.ІІ.1945,София] професор-археолог, мин.-председател, Учи в Карлово, Пловдив, София ?-1900 /гимназия/. Следва класическа филология в Германия - Вюрцбург 1901, Лайпциг 1902-03 и археология и римска история във Фрайбург 1904-06. Защитава докторска дисертация „Легионите в провинция Мизия” 1906. Учител в София 1906-?. В Народния музей е уредник 1909 и директор 1911-20. През Балканската война 1912 описва и събира археологически и етнографски старини в Одринско. По време на І световна война е назначен за „археолог" по проучване на освободените земи. Професор по археология 1920-44. Декан на Историко-филологическия факултет 1924-25. Ректор на Софийския университет 1931-32. Директор на Българския археологически институт 1921-29; председател на БАН 1937-44. През 1923 влиза в берлинска масонска ложа. Председател на Българския Пен клуб 1928. Министър на просветата 1938 - въвежда платения отпуск на учителите; министър-председател 15.ІІ.1940-?. Подписва Тристранния пакт на 1 март 1941 за присъединяването на България към хитлеристката ос и на 12 декември 1941 обявява война на САЩ и Великобритания. Един от тримата регенти на България (9 септември 1943 - 8 септември 1944). След 9 септември 1944 е арестуван и осъден 4.І.1945 от народния съд на смърт. Отнето му звание „академик" е възстановено 1991, а присъдата му е отменена 1996. Автор на "Мадарският конник", "Куполните гробници при Мезек" = Евдокия, след 1944 изселена в Дулово и Самоков, дава частни уроци по чужди езици, през 60-те се връща в София.

1. 3. 3 Любомир Д. Филов, завършва военното училище в София, подпоручик.

1.4. Ана Г. Филова = І. Енчо Еленкин (Калофер), абаджия в Цариград, ІІ. Никола, ялмазчи

2. Иван /Йоан/ Хр. Филов = ?

2.1 Георги Ив. Филов, спомощник в Букурещ 1825; спомощник от Брашов 1825.


Сродник - Д. Филов, живущ във Варна.


# Метев, Лалю. Семейство Филови - Meteff.blog.bg под дата 19.VІІ.2007.


Няма коментари:

Публикуване на коментар