вторник, 1 юни 2010 г.

ПЕТКОВ / БОТЙОВ (Карлово, Калофер)


Гено Христов [*1730] = Лала.

- п.Атанас Христов [*Карлово,1759], свещеник = Мария [*Карлово]

1. х.Ген(к)о [*Карлово,1786], хаджия, абаджия = Ана [*Карлово]

1.1 Атанас [*Карлово] = Мария.

1.2 Тачо [*Карлово]

1.3 п.Брайко х.Генов [*Карлово,1814+1865], свещеник от 1848, учител в Карлово ?-1840, 1849-, 1863 Калофер1840-44, Пловдив 1846-48; събира фолкорни материали, кореспондира с В. Априлов, Н. Бозвелиев, Н. Рилски, К. Фотинов = Ана Николова Тантилова. Брак от 1847.

1.3.1 Георги, починал млад

1.3.2 Мария Брайкова = Александър Хадживълков [+1877,Пловдив], търговец на розово масло. Обесен от турците. Родители на Васил Александров [*Карлово+1963], адвокат, депутат 1908-11 и кмет на Карлово.

1.3.3 Елена Брайкова = Фъргов [*Карлово]

1.3.4 Стефана Брайкова = ?. Имат 5 деца.

1.3.5 Никола Брайков, учи в Мюнхен - химия.

1.3.5.1 Богдан Н. Брайков, учи в Германия - зъболекарство.

1.3.5.2 Ана Н. Брайкова, зъболекарка.

1.3.6 Христо Брайков, полковник

1.3.6.1 Ана Хр. Брайкова, учи в Австрия

1.3.6.2 Александър Хр. Брайков, учи в Германия


1.4 Димитър /Ми/т/ко/

1.4.1 Станка = Нико Ботьов [*Карлово] /вж. НИКОВ. Брак от 1851. Имат 7 деца.

1.4.2 Христо [+1878]

1.5 Лала

1.6 Нона

1.7 Мария


2. п.Тачо [*Карлово] = Гена [*Карлово]

2.1 Елена

2.2 Мина

2.4 Дана

2.4 Атанас


3. Петко Тачев [*Карлово,1789 + жив 1840], бояджия и гайтанджия, кръчмар = Ана Нектариева [*1807,Сопот], сестра на отец Кирил Нектариев [+1870].

3.1 Лала П. Тачева [+ преди 1876], неомъжена; Мария, Екатерина

3.2 Ана П. Тачева = ? *Пенчов /Печовица, дъщеря Ана Пенчева от Карлово/

3.3 Христина П. Тачева, с духовно име Харитина, калугерка в Калофер

3.4 Ботьо Петков [*Карлово,1815+1869], учи в Одеската семинария 1840-43, учител в Калофер 1839, 1844-ок.1856, 1859-1862; Карлово ок.1856-1859; книжовник, преводач от руски и гръцки 1843, 1844, 1853, 1868; спомощник 1837 = Иван/к/а Стайкова ДРЯНКОВА [*Калофер,1823+1911], домоуправител в Букурещ при сродника си Евлоги Георгиев 1875-78; пише до Найден Геров 1872 /3 бр./, 1875; пенсия по 100 франка месечно 1887-96, прекратена 1896-97- ?, намалена, възобновена 1905-?. Брак от 1845.

3.4.1 Христо Ботйов (Калофер,25.ХІІ.1847+20.V.1876, връх Камарата), войвода 1876, поет 1876, публицист; учи в Одеса /гимназия/ 1863-65; учител в - с.Задунаевка-Бесарабия 20.VІІІ.1866- май 1867, Калофер 1867, Александрия 1869, Измаил и Букурещ 1874; редактор на вестниците "Дума", "Будилник", "Знаме", "Нова България" 1876; преводач от руски. На негово име улица в - Букурещ, София и училище в София = Венета Стоянова ВЕЗИРЕВА [*Търново,1847+1919, Търново], пенсия по 30 лева месечво 1879-1895 , от която се отказва заради унижението. Брак от 1875.

3.4.1.1 Иванка Хр. Ботйова [*Букурещ,12.ІV.1876+1906,София], учи във факултет по стопански науки в Женева 1892-95, ок.1896-1900; учителка в Търново 1895, касиер на Македоно-одринското дружество 1901 и делегат на конгреса 1902 = Стоян Христов Милчев [*с.Клисура-Горноджумайско,1873+1961,София], д-р, финансист. Брак от 1906.

3.4.1.1.2 Димитър Дончев Петров [*1865], по майчина линия с ФИ Рашев (доведен син) [*Търново,1865+?], доктор по право; учи в Одеса, Москва и Брюксел, учител по френски в Пловдив, Търново и Видин, София 1906 = Мария Стоянова Въгленова [*Севлиево,1876+1915]. Имат 2 деца.

3.4.2 Ана Ботев [*1850+1867] = Христо Груев [*Калофер]. Имат син.

3.4.3 Петко Ботев [*1852+1872], прикован на легло от 1863, пише до Найден Геров 1871

3.4.4 Стефан Ботев [*Калофер,1854+1890,Пловдив], учи в гр. Табор - Чехия 1871, учител в Панагюрище 1873-74. В гр. Олтеница е закупчик на Братя Георгиеви, в Букурещ и Болград разпродава Ботевите печатани книги и календар 1875; преводач от руски на повестта "Кърджали" 1875 /1882-84, 1884/. От 1886 в Пловдив, директор в Пловдивската областна библиотека 1886-?. Заболява от туберкулоза.

3.4.5 Кирил Ботев [*Калофер,1856+1944] , генерал; учител в с.Голямо Белово, Пазарджишко 1872-73. Ботев четник 1876, заточен в Акра 1876-78; учител във Враца след 1878. Учи във Военното училище в София 1879, кавалерийска школа в гр. Сомюр - Франция и военната академия в Брюксел - Белгия. Офицер в Пловдив, Сливен, Враца и София; заместник-министър на войната 1913 = Мари Оли дьо ла Розиер [*Брюксел,1856+1935,София]. Брак от 1886.

3.4.5.1 Христо К. Ботев [*Пловдив,1890+1956,], кадет във Военното училище 1910. Командир в Балканските войни 1912-13 и І Световна война; директор на АД "Български фиат" ?-1946 = Надежда Петрова Маркова, генералска дъщеря. Брак от 1919.

а) Венета Хр. Ботева, служител в И-т "Хр.Ботев" и И-т по история-БАН = Боян Брънчев, доктор. Имат син.

3.4.5 Тота [*1859], починала малка

3.4.6 Гено [*1861], починал малък

3.4.7 Ген/к/о [*1863], починал малък

3.4.8 Боян Ботев [*1866+1885,Драгоман] , учи в руските градове Николоев - пансиона на Тодор Минков и в Елисаветград до 1883, Военно училище в София 1883-85; протупей-юнкер през Сръбско-българската война.


4. п.Тачо = Нона Андреева Богорова, сестра на Иван Богоров.

4.1 Елена Т.

4.2 Нона Т.

4.3 Дона Т.

4.4 Атанас Т.


5. Лала - неомъжена


# Ферменджиев, Никола. Родът на Христо Ботев.- Родови хроники. С., 1979, с. 180-233; Петкова, Атанаска. Ботевото родословно дърво.- В: Родове на Хр. Ботев и негови сподвижници. С., 1992, № 1, с.8-13; Ботйов, Боян. Родословието на генерал Кирил Ботйов.- пак там, с. 14-23; Заимова, Клавдия. Хаджигеновият род.- В: Сб. Христо Ботев - исторически изследвания и родове на негови сподвижниици. С., 1993, № 3, с. 80-83.


Няма коментари:

Публикуване на коментар