вторник, 8 юни 2010 г.

СТОЯНОВ / ПАПАЗОВ (Нова Загора)


Рк
Коста [*ок.1790+1839], свещеник в Кортенско от 1824 и в Молдова - с.Кирутня 1830; завръща се за освещаване на кортенската черква 1835 и е деятел за църковна независимост.
1. Иван [*1818]

2. Петко К. Папазов [*с.Кортен,1820+1887, Одрин], преселник в Нова Загора, представител на Сливенския санджак в Одринския вилает, обесен от турците = І. Яна ок.1820.
2.1 Стоян/чо/ П. Папазов [Н.Загора,*1838+1888,Н.Загора], доведен син от Яна, писар, търговец, арестуван през Старозагорското въстание 1875 = Зарафина Георгиева п.Кутева [*Сливен,1849+1927,София].
2.1.1 Петър ~ [*Н.Загора,1870+1927,София], доктор. Учи медицина в гр. Нанси - Франция 1900, военен лекар - полковник 1918; доброволец на БЧК в Манзжурия 1920-1921, лекар в Народната опера 1922 = Хермина Клаус [*1888+?, гр.Алтона,Прусия], германка, учи в Нанси френска филология 1905, учителка в Немско училище в София 1922, 1927. Брак от 1922.
а/ Надежда /Надя/П. Стоянова.

2.1.2 Георги Стоянов Петров[*Н.Загора,1872+1912, Чаталджа], професор, Следва математика и физика в София 1896-1900; специализант в Париж 1909-11, доцент по математика в СУ 1909-12. Участва в балканската война 1912-13, разболява се от холера = Стефана Костадинова Куцарова [*Тулча,1880+1960,София].
2.1.2.1 Стоян /Тенко/ [*София, 1908+1920,София], починал от минингит.

2.1.3 Минчо Стоянов Петров [*Н.Загора,1875+1940,София], доктор, учител в Н.Загора, и София. Социалист. Следва зъболекарство в Одеса - Русия 1910, зъболекар в София, редактор на сп. "Зъби и здраве" = Екатерина /Катица/ Панайотова [*1878+1957,София], завършва Учителски институт и зъболекарство. Брак от 1902.
2.1.3.1 Зфира /Зарка/М. Стоянова [*София,1903+1963,София], доктор, завършва стоматология във Фрайбург - Германия 1926 = Дако Витанов Влахов [*с.Гложене-Тетевенско,1899 +1964, София], доктор. Имат син.
2.1.3.2 Петър ~ [*София,1905+1983,София], доктор. Следва стоматология в чужбина, зъболекар в София = Красимира Маслинкова [*София,1925+2001,София].
а/ Катина /Катюша/ П. Стоянова [*София,1944], полиграфистка = І. Димитър Личев [*София, 1925] ; ІІ. Марин С. Каменов, от когото имат син.
б/ Антония П. Стоянова [*София, 1946] = Кирил Тошков, инж. Имат дъщеря.

2.1.4 Анна Стоянова Петрова [*Н.Загора,1883+1956,София] = Вълко Ат. Самоковлиев [*Пловдив,1869+1938,София], завършва финанси в Париж.

2.1.5 Илия Стоянов Петров [*Н.Загора,1885+1971,Пловдив], завършва право в София 1904-7 и Женева 1909; съдия в Свищовския окръжен съд 1909-10, Старозагорския окръжен съд 1911, Чирпан 1911-14, Сливен 1914, Кърджали 1914-? и Гюмюрджина ?-1919, Варна 1920-24, Видин 1927-29 и Пловдив 1929-1934 - подпредседател на Апелативен съд 1935-1946. доброволец в Балканската война = Елена Гаврилова Милкова [*Сливен,1897 +1971,Пловдив]. Брак от 1918.
2.1.5.1 Гавраил Ил. Стоянов [*Варна,1921], следва Военното училище 1942 и МЕИ в София, участник н Отечествената война 1944-45, редактор на сп. "Тил и снабдяване" и "Военномедицинско дело". Автор на родови проучвания и книгата "Петър Миндов - Чинтула и неговото потомство". С., Т. І,2009, 416 с. = Маргарита Асенова Стойкова [*Д.Баня, 1925+1999,София], завършва право в СУ, солистка в профсъюзен хор.
а/ Илеана Г. Стоянова [*Пловдив,1951], поетеса 1990, 1992, 1994, 2008, 2009; редактор. Член ана СБЖ. Завършва икономика във Варна = Вълко Иванов. Имат син.
2.1.5.1.2 Зора Ил. Стоянова [*Варна,1926], завършва медицина в Пловдив 1951, доктор в с.Царецелево,Пловдивско и Околийска болница - Пловдив 1952-1983 = Никола Христов Антов [*София,1925+1986,Пловдив], доктор от 1948. Имат 2 дъщери.

2.2 Коста П. Костов [*Н.Загора,ок.1852+1932], член на РК -Н.Загора, секретар в общината.
2.2.1 Христо К. Петков [*ок.1880].
2.2.1.1 Донка Хр. Костова [*ок. 1903+?], учителка в Н.Загора = Цветков. Имат 2 деца.
2.2.2.2 Коста Хр. Костов [*1904+?]
а/ Радка ~. Имат 2 дъщери.
б/ Стоянка ~. Имат 2 дъщери.
2.2.2.3 Неделчо Хр. Костов [*1907+?]
2.2.2.3.1 Христо ~.
2.2.2.3.1.1 Пламен ~.
2.2.2.3.1.1.1 Огнян ~.
2.2.2.3.1.2 Дарина ~.
2.2.2 Атанас К. Петков [*ок. 1884+рано].
2.2.3 Петко К. Петков [*1890+1974], адвокат и читалищен деец в Н.Загора, родоизследовател.
2.2.3.1 Коста ~.
2.2.3.2 Димитър ~.
а/ дъщеря.
2.3 Христаки П. Костов [*Н.Загора,ок.1855+Н.Загора]
2.3.1 Георги ~ [*ок. 1882+Н.Загора, рано].
2.3.2 Стефан Христакиев [*Н.Загора, 1884+1969,Ст.Загора], учител в Ст.Загора
а/ Маргарита ~ [+рано].
б/ Калина ~. Имат дъщеря.

3. Никола [*1822]
4. Слав [*Кортен, ок. 1824], преселник в Нова Загора
4. Мария [*1826]
6. Тодор [*1828]

# Стоянов, Гавраил. Родова хроника за Стояновия род от Нова Загора и Сливен.- сп. Родознание, 2009, № 2-3, с. 69-75 и 2 сн.; - Родознание, 2009, № 4, с. 59-64 и 2 сн.

Няма коментари:

Публикуване на коментар