неделя, 20 юни 2010 г.

ДРЕНСКИ / ХАДЖИКАЛЧЕВ (Троян)


Предци, по семейно предание, водят началото си от болярина Николай, 1628 в Охрид.
Банчо Дренски, ок. 1780 се преселва със семейството си в Троянската махала Баба Стана. Закупуват 13000 дка имоти.
І
Станчо Б. Дренски, кмет на Троян, ктитор на черквата 1835, дарява чифлика си Таласъм на Троянския манастир и инициатор за І училище в града.
1. х. Калчо Ст. Дренски [*Троян], забягва малък в Пловдив ок. 1820, където чиракува кожухарство и става устабашия на еснафа; дарител на пловдивската черква "Св. Неделя" 1832 и предоставя къщата си за училище; хаджия от 1838, І български епитроп на черквата 1859 = І...; ІІ...; ІІІ...
1.1 Константин Хаджикалчев [*Пловдив,1856+1941], учи в Пловдив /начално/ и Цариград /Робърт колеж/ -?-1872, арестуван и осъден 1876. Участник в РТВ 1877-78 и Съединението 1885, член на Постоянния комитет 1880-84; доброволец в Сръбско-българската война 1886. Депутат във ВНС /ІІІ-ІV/ и в ОНС /V-VІІ, Х-ХІІ, ХVІІ/. Кмет на Пловдив 1893-?. Представител на Македонския конгрес 1895; търговец и дописник 1871. Автор на "Спомени" 2006 = Карлота Скеджи [*Италия].
а) Теофана К. Хаджикалчева [*1901+1946,Цариград], учи в Американския колеж в Цариград, пианистка = І. Владимир Стоянов ДАНЕВ, дипломат, син на Стоян Данев, мин.- председател 1901-03 и 1915. Имат дъщеря Лиляна [+1998], редактор в ББС-Лондон; ІІ. ?
1.2 Стефан Хаджикалчев
1.3 Богдан Хаджикалчев /от ІІІ брак/
1.4 Светослав Хаджикалчев /от ІІІ брак/
1.5 Борис Хаджикалчев /от ІІІ брак/

Сродници - Теодора Дренска [*Троянско] = Пенчо Вълчов ПОПОВ(ич) [*с. Черни осъм - Троянско,ок.1770+1855/60], вероятно е дъщеря на Бончо.

# блог Gothabg.blog.com - под 26.ІХ.2009; Вж Хаджикалчев, Константин. Спомени. 2006.


Няма коментари:

Публикуване на коментар