неделя, 6 юни 2010 г.

АСЕНОВ (Сливен)

Рк - вероятно е основателят на с. Асеновица, до Асенювския боаз - Сливенско.
Христо, преселва се в Сливен след кърджалийски нападения.
     І
Кръстю Хр. Асенов [*с. Асеновец, Сливенско], преселва се в Сливен.
1. Стоян Кр. Асенов, хайдутин и войвода.
2. Добри Кр. Асенов, хайдутин и войвода.
3. х.Никола Кр. Асенов [+1878], хайдутин с прозв. Кебеджията, хаджия от 1842, арестуван и затворен в Одрин и Цариград 1860-65 = Маринка Пенкова [*Сливен +1888], хаджийка от 1842, сестра на Желязко Палабуюка, войвода през 30-40-те. Брак след 1820.
3.1 Христо Н. Асенов [*ок. 1831 +1878], заминава за въстанието в Мора 1852-65, прехвърля се в Румъния 1868 = Цана Петрова. Брак от 1867.
3.1.1 Димитър Н. Асенов
3.1.2 Панайот Н. Асенов
3.1.3 Генка Н. Асенова
3.1.4 Ангела Н. Асенова
3.1.5 Танка Н. Асенова
3.2 Кръстьо Н. Асенов [*ок. 1833 + преди 1860], хаджия от 1842.
3.3 Иван /Янаки/ Н. Асенов [*ок. 1835 + преди 1860], хаджия от 1842.
3.4 Петър Н. Асенов [*ок. 1837 +1876], хаджия от 1842, заминава за въстанието в Мора 1852-65 = Велика Цонева.
3.4.1 Йордан П. Асенов
3.4.2 Маринка П. Асенова
3.4.3 Събка П. Асенова
3.4.4 Кръстьо П. Асенов [*Сливен, 2 апр. 1877 +1903, с. Корнишор -Енидже-Вардарско], учи във Варна, завършва София; учител /? в Г.Джумая 1901, с. Радовиш и Лешко/, съратник на Гоце Делчев и Яне Сандански. Войвода на Кукушкия район 1902, убит през Илинденско-Преображенското въстание = Аника Николова Малешевска. Брак от 1903 в с. Корнишор.
3.5 х.Димитър Н. Асенов, с прозв. Хаджи Димитър [*Сливен, 1840 +18  юли 1868, връх Бузлуджа], хаджия от 1842, хайдутин при Г. Трънкин 1860 и П. ХИТОВ 1860-63, войвода на чета 1864, 1866 1868. Запазени са 2 писма до Г.РАКОВСКИ и П. ХИТОВ -5.ІІІ.1868.
3.6 Георги Н. Асенов [+ преди 1878], арестуван и затворен в Одрин 1860-63, заболява.
3.7 Тодор Н. Асенов [*Сливен, 1843 +1868, с.Дебели дял - Габровско], арестуван и отведен в Одрин 1860-63, прехвърля се в Румъния 1867, четник и касиер при Ст. Караджа и Х. Димитър - брат му 1868. Убит от овчаря Митьо от с. Шипка.
3.8 Щиляна /Тяна/ Кр. Асенова = Йордан Иванов Симитчиев [*Сливен] . Имат 6 деца.
3.9 Бойка Кр. Асенова [+1924, Варна] = Георги Петков. Имат 3 деца.
3.10 Ангел(ин)а Кр. Асенова [+ скоро след омъжването си] = Васил Енювченина.
4. Мата Кр. Асенова [*Сливен, 12 окт. 1780 +1896] = Стоян Стефанов Чакъров, с прозв. Чаракчията [*18 апр. 1772 +?]. Имат 2 сина - Георги *1824 и х.Стефан.
# Ферманджиев, Никола. Родът на Хаджи Димитър.- Родови хроники. С., 1977, с. 117-138; Александров, Александър Евст. и Александър С. Атанасов. Родословия на няколко сливенски фамилии ХVІІІ-ХХІ век. Варна-София, 1974-2010, с родословни схеми с. 3-4, 15-16, 22.

Няма коментари:

Публикуване на коментар