понеделник, 7 юни 2010 г.

ПОПОВ / ИВАНОВ (с.Годлево, Раложко)


Рк поп Константин Георгиев Иванов [*с.Годлево,Разложко+с.Семчиново], свещеник в с.Семчиново, Пазарджишко и учител в Кресна, Мелнишко 1871.
І
Георги /Гьоре/ Попконстантинов Иванов [*Годлево,Разложко;ок.1855+ок.1942], учител в Г.Джумайските села 1869-72: Сенокос, Елешница, Мечкул и с.Горно Драглище, Разложко. След 1878 заживява в с.Семчиново = Татина Шаламанова [*Γодлево,Разложко, ок.1855 +ок.1940]
1. Петър, войвода на Годлевската чета 1903.
2. Васил
3. Мина
4. Иван
5. Султана

6. Владимир ~ [*1904, Кюстендил+?] , професор ветеринар н Шумен, Костинброд, София = Мария Добрева ЧИНТУЛОВА [*Сливен,1908+1989,София], учителка, оставя родови спомени.
6.1 Добри ~ [*София,1934+1990,София], доктор ст.н.с. - Институт по онкология, София = Лушка Петрова Манчорова [*1939].
6.1.1 Петър ~ [*София, 1963], завършва молекулярна биология, журналист = ?, разведени.
6.1.2 Мария ~ [*София, 1976], завършва право в Москва = Томас Майер, жиеят в Кьолн - Германия.
6.2 Татяна ~ [*София, 1946+2000].

Няма коментари:

Публикуване на коментар