понеделник, 30 януари 2012 г.

КАЗАСОВ (Трявна)


Казасов 1
Гено
Рк 1. Петър /Пенчо/ Генов [*Трявна+Трявна] с прозв. Казас, книгоиздател.

1.1. Рали П. Казасов [*Трявна,1810+1870,Букурещ], книгоиздател. В Букурещ издава 1844-64 книги и учебници, тук се свързва и с Л. Каравелов.
1.2. Христо П. Казасов [*Трявна+Елена], учи при П.Р.Славейков 1854. Читалищен деец в Трявна ок. 1876. Служител в книгоиздателския клон - Елена.
1.2.1. Никола Хр. Казасов [*1877+1916]

2. Тихол Г. Казасов [*Трявна,ок.1800+Габрово,ок.1875], зограф. иконописец за черквата в с.Черногорово - Пазарджишко 1841 и "Св. Димитър" - Свищов 1861. Преселва се в Габрово.

3. х.Иван Г. Казасов [*Трявна +Трявна]
3.1 Богдан х.Ив. Казасов Трявна, учител; учи в Белград /гимназия/. Учител в Севлиево 1875-76. Участник в Април 1876. Секретар на окръжния началник в Оряхово ?-1882 и секретар на епархийския съвет във Враца ?-1890. Работи и в Кюстендил.

4. ? Генов
4.1. Димо Казасов
4.1.1. Белчо Д. Казасов [*Трявна], учител в Трявна преди и след 1878.
4.1.2. Тотю Д. Казасов [*Трявна,1860+1915], учител в Трявна от 70-те - 1888 = Ι. Цанка Мерджанова; ΙΙ. Катинка Калчева [*1868]
4.1.2.1. Георги Т. Казасов [*1891+1937]
4.1.2.2. Борис Т. Казасов
4.1.2.3. Марко Т. Казасов
4.1.2.4. Лилка Т. Казасова, от Ι брак.
4.1.2.5. Димо Т. Казасов [*Трявна, 5.ΙХ.1886+ юли 1980], писател. Учи в - Трявна, Тутракан /прогимназия/ ?-1899 и Русе /гимназия/ 1899-1904. Учител в - Тутракан, с.Варненци - Силистренско, Русе, Бургас, Кула, и др. Пълномощен министър в Белград 1934-36, министър на - пропагандата 1944-45, информацията и изкуствата 1945-47. Редактор на в. "Съзнание" /орган на Учителския съюз/ 1914-20, в. "Народ" /орган на Социалдемократическата партия/ 1920-23. Основател и редактор на в. "Балкан" 1936. Главен редактор на вестниците - "Трибуна", "Народ", "Напред", "Изгрев", "Защита" на списания "Бъдеще", "Звено", "Общинска автономия". Сътрудничи на - вестниците "Отечествен фронт", в. "Литературен фронт", "Народна култура", "Вечерни новини", "Стършел", "Кооперативно село" и списанията "Български журналист" и "Септември". Автор на "Вестникът на идеята и вестникът на новината" 1933, "Еволюция на съвременния вестник" 1946; "Днешна Югословия" 1939, "Борбата за Средиземно море" 1938; "Улици, хора, събития. София през първите години на 20-ия век" 1959 /ΙΙ изд. 1968/; "Трявна" 1962, "Русе. Исторически очерк" 1964 и др. = Вера Капанова;
4.1.2.5.1. Лилка Д. Казасова [*1910+1963] = Иван Миндизов, доктор.
4.1.2.5.2 Емил Д. Казасов [*1916]
4.1.2.5.3. Аска Д. Казасова

4.2. Митко
4.3. Никола
# БВИ. С., 1988, с. 305-306; РБЛ. С., 1977, т. ΙΙ, с. 149-150 и сн.; Соларова, Нели - geni.com 12.VIII.2011.

Няма коментари:

Публикуване на коментар