сряда, 18 януари 2012 г.

ГЕОРГОВ (Велес)


Андрей Георгов, деец за църковна независимост 1868, делегат от Велес 1878, участва в Кресненско-Разложкото въстание. Близък със Стефан С. Бобчев. Преселва се със семейството си в София ок.1881.

1. Илия Ан. Георгов [*Велес, 1860+1945], професор - юрист; деец на Радикал-демакратическата партия, депутат.

2. Иван /Йован/ Ан. Георгов [*Велес, 7.Ι.1862+13.VIII.1936,София], професор - философ; учи във Велес -1874, Цариград /медицинско училище/ 1874-?, Виена 1875-78; завършва педагогическо училище във Виена ?-1881 и философия в гр. Йена 1883-85, Женева 1886 и Лайпциг 1889 /с докторат по философия "Релативизмът в морала"/. Подначалник 1882-83 на Учебния съвет към Министерството на просвещението. Доброволец през Сръбско-българската война 1885. Учител в София 1888. Преподавател в СУ и декан на катедрата по история и философия 1888-1943, ректор. Съучредител 1923 и председател 1924-27 на Македонския научен институт. Сътрудничи на в. "Вардар", сп. "Македонски преглед", в. "България"- Солун и в. "Беломорец" - Солун, в. "Училищен преглед". Автор на студии за философи - Херберт Спенсер 1904, Тома Кампанела 1906, Лайбиц 1920, Ем. Кант 1925. Автор на "История на философията" т. Ι 1926, "Материали за речника на велешкия говор". "Българската нация" /на немски/ 1918
1.1
1.2

Сродник - Георги Андреев Георгов [*Велес,8.ΙΙΙ.1858+29.V.1929,София], учи във Велес, гр. Крижевац - Хърватия 1874 /земеделско училище/, гр. Табор - Чехия 1874-77 /земеделско училище/. Подначалник в Службата за земеделие към министерство на финансите 1879-? Управител на земеделското стопанство "Образцов чифлик"-Русе 1880 и на образцово стопанстов в София 1890; търгува със земеделски машини и сортови семена. Депутат. Член на природонаучни дружества.
# Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 66; Хаджипанзов, Петър. Професор д-р Иван Георгов.- В: Видни велесчани. С., 2011, с. 121-128; Ценов, Константин. Проф. Иван Георгов - философът от Велес.- в. "Трета възраст", 2012, бр. 1.; БВИ. С., 1988, с. 151.

Няма коментари:

Публикуване на коментар