вторник, 3 януари 2012 г.

БОГОРОВ (Карлово)


Иван Богоев
Ι
1. Андрея Ив. Богоев [+1825], хамалин в Галац от ок.1822, удавя се в р. Дунав = Дона ГЕШОВА Иванова [*Карлово + юни/ноември 1877,Карлово], дъщеря на кожухар, убита от турци, заедно с дъщери, зетьове и племеници.

1.1. Анастасия Андр. Богорова, в Тетевен 1847 = Христо Бакърджиев. Имат потомство.
1.2. Екатерина Андр. Богорова, в Карлово 1847 = Дерибеев
1.3. Трена /Тана/ Андр. Богорова, в Карлово 1847 = Сефтов.
1.4. Нона Андр. Богорова, в Карлово 1847 = Атанас /Тачо/ х.Генчев (х.Генов) Христов [*Калофер], свещеник. Имат 4 деца - Елена, Нона, Дона и Атанас.
1.5. Мария Андр. Богорова, в Карлово 1847 = Спас. Имат 2 деца.

1.6. Иван/чо/ Андр. Богоев, с псевд. Богоров [*Карлово, 26.ХΙΙ.1820 +20Х.1892, София], книжовник, учител и доктор; учи в - Карлово при даскал Инокентий и Райно Попович, Цариград ?-1837-1840 /съученик на Г.С.Раковски 1837, Сава Доброплодни/, Одеса 1840-43 /Ришельовски лицей/, следва химия в Лайпциг - Германия 1845-47, завършва медицина в Париж ?- май 1856. Учител в - Браила 1842 /гръцки и френски/, Ст.Загора 1844 /българска граматика и география/, Шумен 1852-53. Доктор в Карлово 1847 и 1851, Цариград, Пловдив 1859-?, през Сръбско-турската война 1876, през Сръбско-българската война 1885 /Ι софийска дивизия/ и София - Александровската болница. Открива Ι българска аптека в Пловдив 1860. Издател - отпечатва 1841 и разпространява литографии на българския герб /по Жефарович/ и цар Иван Асен, заради което е следен от полицията в Одеса и му образуват досие 24.04 -9.11.1842, литографска карта "Санстефанска България" 1878. Издава и редактира Ι български вестник "Българский орел" 1846-47, основава в Цариград печатница и в. "Цариградски вестник" 1848-50, редактира сп. "Български книжици" 1858 и в. "Народност" 1867-69. Основател и на Ι българско икономическо списание "Журнал за наука, занаят и търговия" 1872, издава "Книговище за прочит" 1869-72 и "Книжовище за прочитание" 1874-75. Преводач от руски - "Математическа география" 1842 /от В. Бардовски/, "Всеобща география за деца" 1843 /В. Бардовски/, 1849 и през РТВ 1877; преводач от и на френски военни 1853, "Чюдесиите на Робенсона Крузо" 1849. Кореспондира с Константин Фотинов, Братя Пульови, Братя Гешови, Хр. Тъпчилещов, Парашкев Г. Карапиперов, Иван Касабов 1863 и др. Сътрудничи на - в. "Съветник" 1863-64, в. "Ла Тюрки" 1866 /френски/, в. "Турция" 1864-73, в. "Гайда" 1866, в. "Народност" 1867, сп. "Читалище" 1875 , сп. "Летоструй" 1876. Автор на "Български народни песни и пословици" 1842, "Първичка българска граматика" 1844 /ΙΙ изд. "Първичка българска словница" 1848/, "Кратка география математическа, физическа и политическа" 1851, пътепис "Няколко дена разходка по българските места" 1868 /1997 фототипно/, "Френско-български и българско-френски речник" 1869 и 1871 /ΙΙ изд. 1873/5 Виена, ΙΙΙ - 1884/, "Второ упътване за българский език" 1870, "Български речник с тълкования и примери" 1871, "Селският лекар" 1873, "Третье упътване за български език", "Чистобългарска наковалня за сладкодумство" 1879, "Бранилник за българския език и за народна облага" 1880, спомени 1887 и др. Умира в Александровската болница от удар след силно вълнение.

1.7. Христо Андр. Богоров [*Пловдив, 1822], френски възпитаник; учител в - Казанлък ок. 1846/7 (неженен), Ст.Загора 1865-66, Русе 1866-71, Чирпан и Сливен 1875-76.

2. Димитър [*Карлово+1847, Карлово]
3. ? брат.

Бележка - убити от турци в Карлово юни/ноември 1877, майка му Дона; сестри, зетьове /съпрузи на сестрите му/, племенници /деца на сестрите му/.
# Недялков, Христо. Доктор Иван Богоров. С., 1977, 184 с. - книгата е предоставена от Пенчо Бонев; РБЕ. С., т. Ι 1977, с. 54-55; БВИ. С., 1988, с. 77-78 и ил.; ЕБВЛ. ВТ., 1996, с. 69-72; Вж Богоров, Иван. Животът ми описан от мене. С., 1887.

Няма коментари:

Публикуване на коментар