петък, 6 януари 2012 г.

АНГЕЛОВ (Севлиево)


Рк х.Ангел Иванов [*Севлиево, 1808 +1890], деец за черковна независимост, хаджия. Преводач и издател на 6-томна "Псалтикия" - сборник с нотирана църковна музика. Завършва в Атина /духовна академия/. Съмишленик на П.Р.Славейков.
   I
1. Иваница /Иванчо/ х.Ангелов Иванов [*Севлиево], търговец и хаджия; учи в Лондон. Църковен деятел 1870, член на РК-Севлиево и деятел през Априлското въстание 1876. Първият губернатор "областен управител" на Севлиево и Търново = Парашкева х.Ставрева.
  
1.1 Мара /Молка/ Ив. х.Ангелова [*Севлиево, 8 септ. 1868 +16 март 1937, София], поетеса; учи в Търново /гимназия/, завършва във Виена /Висшия девически институт/ преди 1886, следва "Нова филология" в Женева ?-1903. Учителка в Русе /няколко месеца/ и София 1913. От 1903 подкрепя до смъртта му поета Пенчо Славейков. Преводачка на "Тъй рече Заратустра" /Фр. Ницше/ и "Потъналата камбана" /Г. Хауптман/ - драма в стихове, редакторка 1923. Кореспондира с Константин Стоилов и Пенчо Славейков. Авторка на стихосбирки - "На прага стъпки" 1918, "Сонети" 1925 и "Избрани песни" 1931, спомени "Пенчо Славейков. Бегли спомени" 1923. На нейно име - Дом на културата "Мара Белчева" - Севлиево от 1989 = Христо Минчев Белчев [*Търново, 1857+1891], министър на финансите, убит вместо Ст. Стамболов. Брак от 1.VII.1886.

2. Тодор х. Ангелов, член на РК-Севлиево и участва в Априлското въстание 1876.
3. Косьо х.Ангелов, член на РК-Севлиево и участва в Априлското въстание 1876; убит от турци.
4. Елена /Еленка/ х.Ангелова [*Севлиево], учителка, учи при п.Марин Софрониев; учителства в Севлиево 1863-68 и първа учителка в Девическото училище в Търново 1869-82.
   # РБЛ. С., т. Ι; 1976, с. 83-84; Писахме да се знае. ., 1984 с. 359, 361, 423; БВИ. С., 1988, с. 38.

Няма коментари:

Публикуване на коментар