четвъртък, 5 януари 2012 г.

ТРАЙКОВИЧ (София)


1. Рк Трайко [*Велес], с прозв. Черния, преселва се в София, заради убиването на турци и опазва честта на сестра си.
Ι
1.1 Димитър Трайков(ич) Чернев [*Велес,1818+30.VI.1880,София], търговец и доставчик на провизии; от детска възраст чиракува в София при чорбаджията х.Коце Николов. Закупува терена за 16,000 гроша 1858 и подпомага с 50,000 гроша построяването, обзавеждането и издръжката на Ι девическо училище в София 1859. Деец за църковна независимост съвместно с д-р Стоян Чомаков и Йоаким Груев 1858-72 и член на Епархиалния съвет - София. Той ускорява юни 1861 прогонването на Софийския митроролит Доротей. Подарява 1861 "Софронието" на черквата в с. Бистрица - Софийско Член на - Белидие меджилиси "общинския съвет", Софийския Идаре меджилиси "Управителен съвет" и следствената комисия 1872 по Арабаконашкия обир; член и на РК-София, съратник на В. Левски. В неговия хана /до черква "Св. Неделя"/ нощуват - о.Генадий, Д. Общи, В. Левски, Михо Стефанов от Пазарджик и др. комитетски дейци. Запазено е до него и писмо от 1872 от В. Левски. Арестуван и затворен в Русе 1865 /за 6 месеца/, а от 25.ХΙ.1877 заточен в Цариград до амнистията 1878. Кмет на София 14.ΙХ.1879-30.VI.1880. На негово име - улица в София = Ι. Търсина х.Коце Иванов Николова [*София+София], почива след 3-годишен брак; ΙΙ. ? сестра на Манолаки Тошев /кмет на София 1878/ и вдовица на Ташо Анастасов, софийски първенец.

2. сестра ? на Трайко.

Сродник - на Д. Трайков - "баджанак" Сава Филаретов.

# Хаджипанзов, Петър. Димитър Трайкович.- Видни велешани. С., 2011, с. 24-32; Хен Serv - geni.com - 12.VΙΙΙ. 2011.

Няма коментари:

Публикуване на коментар