вторник, 17 януари 2012 г.

БАЛАБАНОВ - Клисура


Димитър Балабанов, абаджия = Неделя.
Ι
1. - 3. ?
4. Марко Д. Балабанов [*Клисура,14.ΙΙΙ.1837+16.VΙ.1921,София] = Анна Димитрова ГЕШОВА [*1851+1886], книжовник; учи в Клисура /килийно/, на о.Халки /гръцко училище/, следва - право в Атина, медицина в Париж 1863 и философия в Хайделберг 1868; завършва право в Атина и Париж. Адвокат в Цариград 1870. Съмишленик с Драган Цанков 1876-77. Вицегубернатор на Свищов и Русе 1878-79. Дипломатически агент в Цариград 1880-83, Букурещ 1902-05 и Атина 1905-06. Професор, преподава в СУ по гръцки 1881-98 и право /византийско и конституционно/ 1892-1902. Депутат в УС 1879, 1884-86, 1894-96 и председател на НС 1901. Министър на МВнР и изповеданията 1879 и 1883-84. Редактор на сп. "Читалище" 1870-71, в. "Век" 1874-76 и в. "20-ий век", в. "Витоша" 1879-80 /с Т. Бурмов/, "Братство" 1881-84, "Светлина" 1882-86. Сътрудничи на - в. "Время" 1865-66, в. "Македония" 1869-70, в. "Право" 1871-72, "Периодично списание на БКД", СбНУ и на френски вестници. Преводач от френски 1873, 1874 /"Дяволското блато" от Жорж Санд/, 1875 /"Скъперникът" от Молиер/, превежда и от гръцки 1867 /1873 на български/. Автор на "Турция и България" 1869 /на френски/, "Войната за освобождението на България 1877-78" 1881, "Домашни забавления" 1884, "Елинска христоматия" 1892-96, "Завещанието на Сароглу" 1893, "Страница от политическото ни възраждане" 1904, "От Солун до Белград. Пътни бележки" 1910, "Таврил Кръстевич" 1914 и др. На негово име - улици в София и Варна.

4.1. Димитър М. Балабанов [*1875+1949], доктор.
4.2. Вера Д. Балабанова = Георги Данаилов [*1870+1939], професор, министър 1922. Имат 4 деца - Тодор [*1901+1926], Христо [*1908+1980], Марко и Лукса.
4.3. Неда М. Балабанова [*1879+1910] = Тодор х. Тодоров Сахатчиев [*Карлово,1870+], инженер.
4.4. Никола М. Балабанов [*София,1886+1970,София], юрист, дипломат = Олга Любомир Милетич [*София,1892+1969,София], учителка, преводачка.
4.4.1 Владимир Н.* Балабанов [*1922+10.IХ.1971, САЩ].
4.4.1.1 Кити Ан /Kitty Ann/= Джим Мерил /Jim Merrill/. Имат 2 дъщери - Кейтлин и Ерин.

# Танков, Константин. Марко Балабанов - журналист, държавник, дипломат и будител.- в. 3В, 2007, бр. 34 и сн.; Соларова, Нели geni.com 12. ХΙ.2010; БВИ. С., 1988, с. 55 и сн. на Марко; ЕБВЛ. С., 1996, с. 33; РБЛ. С., т. Ι; 1976, с. 71-72.

Няма коментари:

Публикуване на коментар