вторник, 26 май 2015 г.

МАДЖАРОВ (Копривщица)

Грую

I
Рк Динчо Груев /Димитри Григорович - в руския паспорт/, с прозв.  Маджар, търговец на платна. Преминава 1808 г. руско-турската граница при гр. Херсон = ?, с прозв. Динчовица. 
   Ι
Михаил /Михал, Михалчо/ Д./Димитриевич - в руския паспорт/ Маджаров [*Копривщица, ок.1784 +1864], свещеник в Копривщица /черква "Св. Богродица"/ от 17 юни 1816, хаджия. Скотовъдец в Бесарабия 5 г.. Преминава с баща си 1808 г. руско-турската граница при гр. Херсон  Сспомопомощник 1840, 1843,1850, 1857. Умира от холера на 85 години. = Стана [*Копривщица +1869]. Брак от ок.1809.
   І
1. Динчо п.М. Маджаров

2. Иван /Иванчо/ п.Михальов Маджаров [*Копривщица, 1829 +1898], търговец, общинар = Василия Груева Хлътева [*Копривщица +1916], сестра  на Георги Бенковски. Чорбаджийка, член на женското дружество "Благовещение" 1871.

2.1. Михаил Ив. Маджаров [*Копривщица, 31 ян. 1854 +23 ян. 1944], министър и публицист; учи в - Копривщица при Веселин Груев, частен ученик 1867-69 при Петър Жилков, Пловдив 1871-72 и Цариград /Роберт колеж/ ?-1877. Учител в Пазарджик 1877-79, сътрудничи на в. "Напредък" 1875 и "Ден" 1875. Редактира в. "Марица" 1882-85, сп. "Българска сбирка" 1893, сп. "Юридически преглед" 1894, в. "Мир" 1894-1912. Преводач от руски. Министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията 1894-99 и министър на външните работи и изповеданията 1919-20, посланик в Лондон 1912-14 и Петербург 1914-15, депутат 1879, 1880-1911, 1919-31. Автор на Спомени 1929 /1942, 1968/. Племенник на Г. Бенковски = Мария Иванова Хаджитодорова [*Елена, 1866 +1944].

2.1.2 Иван М. Маджаров [*1887 +1913]

2.1.3 Георги М. Маджаров [*1892 +1925]


2.1.4 Анна М. Маджарова [*Пловдив, 31 дек. 1894 +1982], с псевд.  Каменова, писателка; учи в София /гимназия/ ?-1913, следва литература в Лондон 1913 и Петербург 1915 и в София право. Сътрудничи  на в. "Мир"1919, сп. "Златорог" 1920. Превежда от английски 1971 /"Чичо Томовата колиба"/. Авторка на романи 1930, 1933, 1938, 1957, разкази 1961 и 1975, повести 1965 и 1972, пътеписи 1942, 1962 и 1963 и книги за родния край "Копривщенката" 1929 и "Копривщица. Исторически очерк" 1963. Неин портрет 1924 е  дело на художника Иван Милев (1897 +1927)  = Петко Стайнов  [*1890 +1972], юрист; братовчед на едноименния композитор.


2.2. Стефания /Стефанийка/ Ив. Маджарова [*Копривщица] = Славчо Кесяков.

2.3. Мария /Марика/  Ив. Маджарова [*Копривщица] = Христо ИЛИЧ.

2.4. Гана /Ганка/ Ив. Маджарова [*Копривщица] = Никола Захариев.
2.5. Груйчо Ив. Маджаров [*Копривщица], хаджия 1869.

3. Гана п.М. Маджарова
4. Домна п.М. Маджарова
5. Рада п.М. Маджарова
6. Мария п.М. Маджарова
     # БВИ. С., 1988, с. 385-386 и сн., РБЛ. С., 1977, Т. 3, с. 158-159 и сн., както и с. 322-323 и сн.; Каменова, Анна. Напиши за този род. С.,1995, 160 с. и родова схема; Вж  Евтимий архимандрит. Юбилеен сборник по миналото на Копривщица 1876-1926. С., 1926, /фототипно ок. 2006/, с. 25-38. Вж Маджаров, Мих. Спомени, пътни бележки и впечатления. С., 1929.

Няма коментари:

Публикуване на коментар