събота, 16 май 2015 г.

ТЪРПАНСКИ (Котел)


Рк Влайко, с прозв. Търпанът.
   Ι
Кръстю Вл. Търпански [*Котел +1884], събира за Г. С. Раковски български фолклорни материали, стари книги и вестници. Кореспондира с Раковски 1858. Остава спомени 1884, диктувани на племенника си Кирил Стоянов  = Нанка Стойкова Папазова /Попович/ [*Котел, 1823 +1890, с. Геленджик - Мангалия /Румъния/], сестра на Г. Ст. РАКОВСКИ.

1. Панайот Кр. Търпански [*Котел, 1838 +1848, Варна]

2. Мария /Марийка/ Кр. Търпанска [*Котел, ? +15 дек. 1916, с. Каварджи дере, дн. Твърдица] = Георги Станчев Кънев, с прозв. Гущера [*Котел, ок.1832 +1903, Мангалия], с чифлик в с. Геленджик - Мангалия. Имат 3 деца - Мария [*Котел, ?], Кръстю  Раковски-ΙΙ [*Котел, 1873 +1941], доктор и Ана  [*Котел, 1879 +1941].

Сродници
Петър Търпански
   Ι
Панайот П. Търпански [+1880] = Тодоро /Тоша/ Байчева Кътева /Кръстева/ БОЕВА [*Котел +1885].

1. Гица П. Търпанска = Никола Налбантов. Имат  4 сина - Христо, Крум, Панайот и Петър [*1900 +1968]
2. Неша П. Търпанска 
3. Харалампи П. Търпански [*1879 +1963] = Стойка  Аврамова Йорданова [*Карнобат]. Имат 2 деца - дъщеря и син.
# Хен Sarv =- geni.com 23.ΙΧ.2014; 3.ΧΙ. 2014. Админът посочва, че  Мария /№ 2/ е родена 1833 или 1841, първδто не се съгласува с годините на майка й! По вероятно е биологически  тя да е родена като второ дете през 1841. Оспоримо е и годината 1859 на раждането на Мария Г. Станчева - дъщеря на Мария. Този път твърдението е в противоречие с последния извод. Навярно  някъде има печатна грешка, която  води до други.
# Вж Архив на Раковски. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар