сряда, 20 май 2015 г.

ВАСИЛЕВ (Карлово)


Василий, учител, свещеник в с. Габарево - Казанлъшкои архиерейски наместник. Хаджия. Спомощник на "История..." 1844  = ?
   Ι 
1. Христо п. Василиев [*Карлово, 1818 +1877, Пловдив], учител и свещеник. Учи в Карлово - при баща си и Райно Попович, съученик на Ботьо Петков, Г.С.Раковски  и Иван Богоров ?-1836; - в Габрово  учи при Неофит Рилски 1836-37 Учителства в Сопот 1837-41 и Карлово, където открива и девичиско училище 1846. Свещеник в Карлово /черква "Св. Богородица"/1844 протопоп, 1845-?.  Ктитор на черквата 1846 и 1851. Съучредител на женското дружество "Възпитание" - Карлово. Автор на граматика, превежда от гръцки "История на великий Александър Македонца" 1844 и "Високи умни хитрости Бертолдови" 1853. Спомощник 1837 Обесен от турците = Мария Ботова.
1.1 Василий Хр. Попов [*Карлово, 1844]

2. Стефан п. Василиев, протопоп 1844 и търговец. Спомощник на братовата  книга 1844.

3. Иван п.Василиев, кафтанджия

4. Харитон п.Василиев, кожухар

Сродник
Николай, ученик 1844. Спомощник 1844.
# БВИ. С., 1988, с. 105, 106; Спомоществователен списък 1844.

Няма коментари:

Публикуване на коментар