понеделник, 11 май 2015 г.

ИКОНОМОВ / ПОПГЕРАСИМОВ (Жеравна)


п.Герасим [*Жеравна, 1740], свещеник в Жеравна, с духовно име Григорий Иверца - йеромонах в монастира Ивер - Света гора.
     І
1. Рк Тодор п.Герасимов [*Жеравна, 1760 +1835], свещеник в Жеравна - иконом и учител. Обесен като участник във Велчовата завера = ?. Имат 22 деца и 59 внуци.

    1.1 Стефан Т. Икономова ?

    1.2 Никола Т. Икономов [*Жеравна, 1820 +27 юни 1879, Разград], учител. Учи в Жеравна, Котел и Шумен; учител в - Шумен 1841-46, Разград 1846-55, 1860-64, Русе 1866-72. Председател на църковната община в Разград 1873, свещеник от 1874, депутат в УС 1879. Автор на - учебник "Земеделие" 1853, стихове - "Цариградски вестник" 1849-50, преводач от гръцки 1844 = Станка  Спасова, с псевд. Станка Николица Спасо-Еленина [*с. Пороище - Разградско, 1835 +7 дек. 1920, Разград], учителка. Учи в Разград; учителка в - Разград 1849-66 и 1872, Русе 1866-71; преводач от сръбски 1853.
       1.2.1- 2 ? Н. Икономови, учителки.
       1.2.3 Станка Н. Икономова, учителка.
       1.2.4 Дочка Н. Икономова, учителка в - Свищов 1871-72, Разград 1873-75 и Русе. Сътрудничи на в. "Училище" 1874 = Петко Стефанов Вълнаров  [*Сливен, 1847 +1911, Разград], учител в Разград 1874-77, адвокат. Имат 8 деца - Стефана [*1876 +1915], Вера, Никола [*1882 +1911], Райна, Тодор [*1884 +1958], Кръстина [*1888 +1920], Руска [*1893 +1907] и Живка.
       1.2.5 Стефания /Венка/ Н. Икономова [*Разград, 1 май 1858 +2 ян.1937, Варна], учителка. Учи в Киев 1870-71 /пансион на графиня Левашова/, Фундуклеевската гимназия 1872-77, завършва педагогически курс 1877-78. Учителка във Варна и Балчик, преводач от руски = Кръстю Иванов Мирски [*Котел,1852 +1920,София], учител и политик. Брак от 1879. Имат 8 деца - Христо [*1884], Иван и др.

    1.3 Райко /Ранко/ Т. Герасимов [* Жеравна], с духовно име Рафаил, учител в Жеравна и свещеник ок.1825.

    1.4 Тодор Т. Герасимов [*Жеравна +1858]= Бойка. Имат 10 деца.

    1.5  Петър Теодоров [+март 1851], свещеник в Жеравна през 30-40-те. Спомощник 1844, 1846, 1852 = Велика /Величка/ Гинева Катавалска [*Жеравна +1851]. Имат 7 деца - братя и сестри.
       1.5.1 Тодор п.П. Икономов [*Жеравна, 29 авг. 1838 +28 окт. 1892, Шумен], книжовник. Учи в - Жеравна 1845-48, Разград 1848, Русе 1849-50, София при Сава Филаретов 1858-59, Сливен при Сава Доброплодни 1860-61, Киев /духовна академия/ 1861-65. Абаджия и шивач в Жеравна (1850-51, 1855-58) и Тулча 1851-55. Учител в Цариград 1871, Шумен 1865-60, Тулча 1869-71. В Тулча - секретар на Епархийския съвет  1873 и  член на губернаторския съвет през РТВ.  След 1878 е  уредник на земеделски каси,  инспектор за  Варненско, Депутат в УС 1879. Префект на Сливен и Бургас 1879. Министър на - вътрешните работи 19 ян. - 24 март 1880 и обществените сгради, земеделието и търговията 1883-84. Окръжен управител на Шумен 1881. Преводач на "Методическо ръководство за първоначалната аритметика" 1866 и Воскресник 1872. Редактор на сп. "Читалще" /1870-73/. Сътрудничи на в-ци: "България" 1859 и 1861, "Турция" 1865-73, "Македония" 1867-72, "Право" 1869, "ХΙХ в." 1876, "Зорница" 1877, "Българин" 1878 и "Български глас". Автор на - "Нова българска читанка" 1876 /ΙΙ изд. "Кратка българска читанка" 1868/, "Читанка за приготвяне към граматика" 1867 /изд. 1874/, "Пълна числителница" 1868, "Пространна българска читанка" 1872, "Ръководство за словосъчинение на български език" 1875.
    1.5.2 Васил п.П. Икономов [*Жеравна +2 окт.1871, Букурещ], с псевдХавезов от тур. "желание, влечение"което е и родовото им име, учител и книжовник. Учи в Болград /гимназия/, следва медицина в Букурещ 1867-71. Учител в Силистра 1865-66,  деятел на читалище "Братска любов". Сътрудничи на в-ци: "Македония" 1867-70, "Народност" 1867, "Отечество" 1869-70, "Право" 1869 и сп.: "Периодическо списание" 1871, "Читалище" 1871. Автор на "Начална геометрия за нашите училища, изложена според Литре" [1870], ръкопис.
    1.5.3 Радка п.П. Икономова = Никола Димов Белберов [* Жеравна]. Имат - Митко и Ранко.
    1.5.4 Димитър п.П. Икономов -  в Белградската легия
    1.5.5 Гавраил п.П. Икономов - учи медицина
    1.5.6 Дана /Йордана/ п.П. Икономова
    1.5.7 Тоша /Тодорка/ п.П. Икономова

   1.6-7-- ? Теодорови, братя, търговци в Тулча ок. 1851-55.

2. Мария п.Герасимова [*Жеравна, ок.1760] = Стойко Радев МАМАРЧЕВ [*Котел, 1750 +1809]. Имат 5 деца - Ради [*1780 +1829], Стоян [*1783], капитан  Георги [*1786 +1846[, Мария [*1789] и Руса [*1795 +1854].

3. Пенко п.Герасимов, хаджия.
    3.1 Димитър х.П. Герасимов, хаджия -- Дичка Кънева Кехайова.
       3.1.1 Петър х. Д. п.Герасимов [*1848]

     # Сб. Писахме да се знае . С., 1984, с. 176, 251 и 259; БВИ. С., 1988, с. 152, 280, 282-284, 422, 470, 644, 675; geni.com - дата ?. 
     Вж Икономов, Тодор. Мемоари. 1973 и сп. "Родознание" - година, брой ?.
     Вж Родови срещи в Жеравна  -  ... IV-а 1984, V-а 1987 /по Милена А. Георгиева/.

    @ Веселин Белберов /сродник/: 24.04.2022.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар