четвъртък, 14 май 2015 г.

ЕНИЧАРЕВ (Пловдив)


Рк ?, с прозв. Еничера, убил еничар.
   Ι
Ганчо Еничерев, убит в Мала Азия.

1. Никола Г. Еничарев [*Пловдив, 1844 +София], пом.-учител в Пловдив 1862-65. Учител в Прилеп 1866-77 и председател на читалище "Надежда" 1867. Учи в Пловдив /класно/. След РТВ   е и  държавен служител в София /финасово ведомство и МВР/. Сътрудничи на в. Македония 1871. Автор на "Възпоминания и бележки". С., 1906.

# БВИ. С, 1988, с. 236-237 и сн. на Никола;  Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 99.

Няма коментари:

Публикуване на коментар