понеделник, 7 януари 2013 г.

БОЙКИКЕВ (с.Кучевища, Скопско)


Станко ?

1. Стоян Ст. Бойкикев [+1837], земеделец, хаджия 1833 =  Стоя. Родители "чисти бугари (българе)".

1.1 Недялко /Нешо/ Ст. Бойкикев [*с.Кучевища, 26 окт. 1820 + 18 септ. 1906], с духовно име Натанаил Зографски, митрополит.  Кръщаван 1823 в Кучевишкия монастир "Св. Архангел" от йеродякон Манасий, кръстник - Стефан Усов. Учи в - с. Кучевиста /килийно/ 6 дек. 1826-28, Скопие 1832- апр. 1835 при даскал Никола, Кучевищкия монастир 1835-36 при игумена Спиридон,  Прилеп 1836-37 при Георги М. Самуркашев, Самоков при Н. Тонджаров 1834- 21 юли 1836, Кишинев /духовно училище/ авг. 1838-44, Одеса /семинария/ 1845-47 - съжителства в Добри Чинтулов и Илия Грудов. завършва в Киев /Духовна академия/  ?-1851, като защитава кандидатския си труд "О том, что Болгарский архиепископов в древния времена не зависил ни от Римкскаго, ни от Константинополскаго патриархов". Монах в Зографския монастир 26 юни 1837, йеромонах в Киев 1851.  Игумен - "екзарх" на Добровецкия монастир /до гр. Яш, Молдава/ 1855-69/,  архимандрит преди 1864, митрополит Скопски  септ. 1872 - де юре  /март 1874- де факго/ - 1879, митрополит Ловешки дек. 1879-91, митрополит Пловдивски 1891-1905. Подава оставка 1905. Учител в Зограф 1854.  Погребан в Пловдив - в двора на черква "Св. Богородица". Сътрудничи на  сп. "Български книжици" 1858-60, в. "Цариградски вестник" 1861, в. "Съветник" 1863, в. "Българска пчела" 1864. в. "Въсток"  1863, в. "Народност"  1868, в. "Отечество" 1871, в. "Право"  1872 и в руския издания.  Преводач - от молдовлашки и гръцки на "Служение еврейско" 1839; съпреводач  със Захари Княжески на "Зерцало или огледало" 1847, преводач от руски  "Святителное поучение" 1847.  Автор на "Приятелское писмо от болгарина к гръку. Написал ... изправил же и урядил на блъгарский чист правопис" " 1852, "Детински подарок" 1852, "Кратко християнско наставленйе. .. събрал и поблъгарил ... блъгарин Натанаил СТОЯНОВ" 1853 /ΙΙ изд. 1868/, "Указанйе  пъти, кой води в царството небесно ... Побългарил ... свещеноинок блъгарския Атонско-Зографския обители" 1853, "Краткое сказание за ..  Димитрия Бесарбовскаго ... Поблъгари -- и подари на блъгарската книжнина йеромонах  ... Натанаил Стоянов" 1858, "Отговор от българското общество" 1861, "Кратко изъяснение ... Побългарил е архимандрит Натанаил ...  в полза на общото  в Скопие училище" 1864, "Буквар славено-български заради училище на скопско-черногорско село Кучевиста" 1865, "Произшествие в Скопска епархия от 1860 до 1865" 1865, "За Юстиниянови права на Охридска архиепископия или за църковна независимост и самостоятелност на Охридско-Българско священоначалие" 1873. Кореспондира с Захари Княжески, руския консул В. Максимов 1875. Сгоден /фиктивно/ 1837 за дъщеря на един от първенците в с. Кучевища.

1.2  Златан Ст. Бойкикев 1879
1.2.1 Иван З. Бойкикев = Мария

1.3 Владимир Ст. Бойкикев

1.3.1 Никола В. Бойкикев [*Скопие, 1863 +1928, София], съдия = Мария Савова Нонева [*с.Енина, Казанлъшко +14 юли 1953, София]
1.3.1.1 Владимир Н. Бойкикев [*Пловдив, 1897+1966, София], адвокат = Златка Василева.
1.3.1.1.1 Николай Вл. Бойкикев [*1925] = Весела Иванова Красновска [*София, 1926 +1993, София]
- Ирен Н.Бокикева [*София] = Анатоли Узунов.
1.3.1.1.2 Румяна Вл. Бойкикева [*1935] = В. Беляков.
1.3.1.2  Светослав  Н. Бойкикев [*Пловдив 1901 +1965, София], професор - доктор =. Теодора /Дора/ Армянова [*24 март 1905 +1 ноeм. 1981, София].
- Лиляна Св. Бойкикева [*1930] = Луканов. Имат дъщеря С.
- Мария Св. Бойкикева [*1940] =  А. Кръстев.
1.3.1.3 Любен  Н. Бойкикев [*Пловдив, 1908 +1938, София], съдия

1.3.2 Спасена В. Бойкикева

1.4 дъщеря ? Ст. Бойкикева = ? Манджуков. Имат син Петър [*с.Мирковци-Скопско, 1878 +1966], четник 1899 при Гоце Делчев, лесовъд.

1.5 Павел Ст. Бойкикев [*с.Кучевища, 1828], сведение за него 1867 = Анка
1.5.1 Анна П. Бойкикева, учителка 1893 = Ангел Димитров  Станков [*Батак, 1868 + Пловдив], адвокат. Получава лятото на 1906 и съхранява архива на Натанаил, издава 1909 неговите,  писани през 1895-1900 биографични бележки. Имат 3 деца - Коста [*1895+1985], архитект; Мирчо [*Пловдив], адвокат и Павлина [*1912].

2. Стайко Ст. Бойкикев, Натанаил се среща с чичо си 1835.

# Натанаил  Охридо-Пловдивскаго. Жизнеописание . С., 1909;  Софийският митрополит Партений посочва, че Натанаил е роден 1811; БВИ. С., 1988, с. 446-447 и сн., но неправилно посочва, че баща му е Станко;  Хен Сарв - geni,com 29.07. 2011 и 12.08.2011. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар