неделя, 6 януари 2013 г.

ЖЕЛЯЗКОВ (Лозенград)


Васил Желязков,  в Цариград 1870. Кореспондира с Нил А. Попов.
   I
А. В. Желязков = ? Михайлова чалък Иванова /Чалъкова/ [*с. Татарлар-Лозенградско], сестра на Антим Ι.

1. Младен А. Желязков [*Лозенград, 13 окт. 1838 + ноем. 1904, Варна], доктор; учи в Лозенград /гръцко училище/, Йерусалим /богословско/, Цариград //Патриаршеското училище/, о. Халки /богословско/ ?-1861, Москва /военно училище/ ?-1864. Като офицер е изпратен в Кавказ,. Завършва медицина в Москва ?-1874. Лекар в - Лозенград 1875-76, Московска губерния,  Сръбско-турската война, РТВ 1877-78, Видин 1879-95, Варна 1895-?. Преводач от руски - сп. "Читалище" 1874 = Анастасия Цвяткова УЗУНОВА [*Одрин, 1845], учителка; сестра на Атанас Узунов, книжовник и сподвижник на В. Левски.

2. Георги А. Желязков [*Лозенград], учи в гр. Рязан - Русия /гимназия/ и медицина в Москва 1861-?

# БВИ. С., 1988, с. 240-241 и сн. на Младен; с. 667-668.

Няма коментари:

Публикуване на коментар