петък, 4 януари 2013 г.

ПЕТРОВ (Ст. Загора)


Петър Русев(ич)

1. Тома Петров Русев(ич), грънчар.

2. Жеко Петров Русев(ич)[*с.Пишмана дн. Разкаяне - Старозагорско, 1810 + 23 ян. 1877, Русе], с псевд. Захари Княжески, книжовник и учител; . Учи в Ст. Загора, Търново, Света гора, Габрово при Неофит Рилски, Одеса /духовна семинария/ 1839-- 20 юли 1846  /учи с Натанаил Охридски/, хаджия. Учителства в Ст. Загора  1832-36 и 1847-?, Габрово 1836-37, Търново 1838-39. Преводач в руското консулство в  Търново 1869-? и  Русе 1863 ?. Приема руско поданство. Дарител на училища в  Казанлък 1859, Чирпан 1859 и Мъглижкия монастир.  Сътрудничи на руското сп. "Журналь министерства народнаго просвещения" 1846 /за фолклора/, 1847;  в. "Цариградски вестник" 1859, 1861; в. "Македония" 1869; в. "Напредък" 1877 /завещание - 20 септ. 1871, Русе/. Автор на книги из областите - история - "Въведение в истории болгарских славян" 1847, етнография , земеделие - "Практическо руководство за шелководство" 1859, медицина - "Коренья на пианството и каква вполза принося на ония, що пият много" 1842, "Совети за непразни жени" 1853, "Средства за предварвание за заравянието на мнимоумрели или примрели человеци" /превод от руски/ 1858 /ΙΙ изд. ?/.  На негово име - регионалната библиотека и улица в Ст. Загора.

# Видни учители в Старозагорски окръг 1835-1944. Ст.Загора, 1973, с. 13-16;  БВИ, . С., 1988, с. 338; ЕБВЛ. С., 1996, с. 401-402; Касъров посочва 1814 за рождена.

Няма коментари:

Публикуване на коментар