четвъртък, 3 януари 2013 г.

КЪНЧЕВ (Търново)Рк Кънчо [+ ок.1865], с прозв. Куюмджията  "златаря", с дюкян в Търново.


1. Петър Кънчев Куюмджиев [*Търново, 1845 +1868, Русе], с прозв. Златарчето, четник; учи в Търново /взаимно и класно/, златар при баща си. Емигрира с брат си в Гюргево - Румъния 1865. Отваря златарски магазин до 1868. Четник при Хаджи Димитър и Стефан Караджа 1868. Ранен във второто сражение 8 юли 1868 - в Карапановата кория, заловен край Търново. Осъден в Русе и обесен.

2. Сава Кънчев Куюмдиев [*Търново, 1848 +1881], четник; учи в Търново /взаимно/, работи при брат си и емигрират в Румъния. Четник в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Участва във всички сражения. Заловен в началото на август 1868 и изпратен на заточение в крепостта Акия до 1878. Златар в Търново след 1878 с бижутерски магазин.

# Бележити търновци. С., 1985 , с. 153, 164-165.

Няма коментари:

Публикуване на коментар