четвъртък, 17 януари 2013 г.

ХАДЖИНЕДЯЛКОВ (Търново)Рк Недялко, хаджия
   Ι
1. Марин х.Недялков [*Търново + Цариград], участва в Хаджисгавревата буна 1862 и е арестуван, осъден на заточение. Оставен в Цариград от поръчители.

2. Тодор х.Недялков, занаятчия, деец за църковна независимост, четник 1876 при Филип Тотю.
   2.1 Атанас Т. Хаджинедялков  [*Търново, 1851+ преди 30 май 1938], четник 1876 при Филип Тотю, за проявена храброст в боя при гр. Кула е награден с орден "За храброст". Опълченец през РТВ 1877-78 и доброволец в Сръбско-турската война 1885. Собственик на работилница за преработка на тютюн след 1878.

Сродник - Ангел х.Недялков, заточеник, вж под линия.
# Бележити търновци. С., 1985, с. 45-46. Ботев, Христо. - в. "Знаме", 27 юли 1876 - За "Ангел и Марин х.Недялков" от Търново  и умрели в  Цариград, преди 1875, участници в "търновския бунт" 1862.

Няма коментари:

Публикуване на коментар