вторник, 31 март 2015 г.

РАШЕНОВ (Дряново)

Христо 
   Ι
А. Йордан /Юрдан/ Хр.  РашИнов [*Дряново + след 1896], учител в Дряново 1873, дюлгерин и дърводелец в Румъния, градинар в Дряново. Удавя се в Дряновската река = І. Тодора, румънка; ІІ. Бонка  Тихова [жива 1878], знахарка. Брак преди 1876.
   І
1. Христо /Иката, Ицата/  Й. Рашенов, с прозв. Рашенчето [*Дряново, ок.1850 +24 април 1876, Дряново], член и председател на РК-Дряново 1876, емигрант във Влашко дълги години, след събранието в Гюргево 1875 е изпратен от Окръжния РК в Дряново. Другар на Хр. Ботев. Отровен в навечерието на избухването на въстанието в района.
2.3.   .2. Стефан Й. Рашенов, учител. От 2 брак.
3
3.
3. ? дъщеря Й. Рашенова, учителка. От 2 брак.

Б. Станчо Хр. Рашенов  - къща в в махала Боюв яз - Дряново 1876, където престоява племенникът Хр. Й. Рашенов.


1 Христо Ст. Рашенов [*1848 +12 май 1930], с прозв. Дядо Кадия; учи в Италия 1857, Дряново 1858-? /прогимназия/. Мирови съдия в Дряново, Берковица 1888, Троян, Трявна и Никопол; адвокат в Дряново и Русе = Кера /Керето/, сестра на Мария.


1.1 Йордан /Юрдан/ Хр. Рашенов [*26 апр. 1884 +15 март 1966, Русе], юрист; учи в Габрово /гимназия/ ок. 1900 и Русе, завършва право в Женева - Швейцария 1903-?. Съратник на В. И. Ленин 1904 и Плеханов. Съдия в Казанлък, Лом, Каварна и Бяла, адвокат в Русе. Като ротен командир участва във войната 1915, където е ранен Нажраждаван е с ордени за храброст = Рипсимия Мильова Касабова [*Хасково, 1898], срещат се с министър Омарчевски.
1.1.1 Катя Й. Рашенова, музикален педагог, пианистка в Русе.
1.1.2 Милка ? Й. Рашенова [*1 март 1925 +1994], икономистка = Христо Тепавски [*Плевен, 17 ян. 1926 + 3 март 1994, Русе]. Имат дъщеря..

1.2 Кина Хр. Рашенова [*Берковица, 1888 +1970], учителка; учи в Търново /педагогическо/, учителства в Дряново ок.1904, театрален деец - играе в пиеси на Ибсен, Гогол и Хамсун = ? Имат син и дъщеря.


4.1.3 Александър /Сашо/ Хр. Рашенов  
[*Дряново, 4 март 1892 +4 апр. 1938], архитект, учи в Габрово /гимназия/, завършва архитектура 
1911-21 в Прага - Чехия с докторат 1929, с прекъсвания за Балканската и Първата световни войни. Архитект към Народния музей от 1924. Водач за освобождаване на Добруджа от Румънска власт, заради което е арестуван 1922 от румънската полиция; Автор на „Месемврийски църкви” 1932 /фототипно 2007/ и студии 1924, 1931, 1937; работи с Братя Шкорпил по църквата в Дженавара – Варненско; подготвя проекти за реставрация на къща-музей „Иван Вазов” 1920, черквата „Св. София” 1925, Балдуиновата кула 1930-33 и крепостната стена "Царевец" в Търново 1934-? и източната порта на ханския дворец в Плиска и в. с. Брес - Никополско. Преподавател по история на архитектурата в ДТУ - София 1923-?.  Архитект-уредник в Археологическия музей в София. Съредактор на сп. „Архитект” 1927-29; редактор на сп. Българско инженерно-архитектурно дружество 1923-26 . На негово име – улица в Дряново, архитектурна награда - връчвана от Съюза на архитектите. Почива от грип = Невяна /Вена/. Димитрова 
 Златева [*Трявна,1892 +1981, Трявна].
4.1.3.1     4.1.3.1 Христо Ал. Рашенов  [*София, 1924 +2004, София], строителен инженер. Предава семеен архив в Търново  Яна Кръстева, архитект.
4.1.3.2 Мери Ал. Рашенова
4.1.3.3 Иван Ал. Рашенов, литератор, художник - в София.

5.1.3 Стефан Хр. Рашенов  
[*Дряново, 6 септ. 1896 +18 февр.. 1973, София], с псевд.  Станимир  Лилянов, писател и адвокат; учи в Дряново 1902-? /прогимназия/, Габрово ?-1912 и Русе /гимназия/ 1912, завършва право в СУ ?-1920; учител в с.Обретеник – Плевнеско 1914-15, адвокат в Русе 1921-25 и София 1925-?, където е защитник на Гео Милев заради поемата му „Септември”, юристконсул в ЦК на БКП 1946-52, директор на издателствата „Български писател” 1954-57 и „Техника” 1958. Участва в І Световна и доброволец през ІІ световна война. Сътрудничи на сп. "Наши дни" 1924, "Единство",  "РЛФ", "Нов път" и "Наковалня". Автор на - повестта "Ламя" 1925, сборници с разкази и очерци "Към победа" 1948, "Преходно време"  /разкази/ 1954 и "Побратими"  /разкази/ 1971; "В низините" /избрани произведения/ 1986 . Член на БКП и на Съюза на българските писатели = Елена Андонова 
ТОШЕВА 
[*Кюстендил, 23 ян. 1907 +20 ян. 1986, София], завършва математика в СУ, редактор на - издателство  "Народна просвета" 1958-60 /"Леонард Ойлер" 1958, "Н. И. Лобачевски" 1960/ и сп. „Математика”. Автор на книга за баща си „Доне Щипянчето” 1995.
5.1.3.1 Радослав /Ради/ Ст. Рашенов [*София], учи в 127 училище „Денкоглу” и 6 училище "Граф Игнатиев", завършва физика в Чехия - Прага /Карловски университет/, физик в БАН - разработва нови енергийни източници. Преводач от сърбохърватски = Анка Боянова  Стоянова [*София], завършва икономика в СУ.
5.1.3.1.1 Елена Р. Рашенова  [*София], учи в 22 СОУ "Г. Ст. Раковски" 1992-2004, завършва УНСС.

6.1.4 сестра ? Хр. Рашенова, ул. "Г. Ст. Раковски" и бул. "България". Имат син Христо.


     # Койчев, Иван.  Христо Рашенов.- В: Малко познати имена. С., 1983,  с. 181-183; БВИ. С., 1988, с. 574;  Чолов, Петър. Дряново. С.; 19@@, с. 160-164; РБЛ, С., т. ІІ, 1977, с. 292 и сн.;  Лилянов, Станимир. Из мемоарите "В низините".- Гласът на Дряново. Алманах. С., 2009, с.117-135 и биография с.114-116; Вж Родословно дърво у Ради Рашенов; Пенчев, Николай. Архитект, археолог и реставратор.- в. "Дряновска искра" 16 февр. 1982, бр. 4, с. 3 и сн. /на Александър/.
     @ geni.com – под Иван Рашенов - 8.ІІІ.2009 и под Милка Рашенова.
     ПП Страницата ще  претърпи още промени - въпрос на уточнения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар