понеделник, 30 март 2015 г.

ДАЛАКЧИЕВ / СТОЯНОВ (с. Медвен, Котелско)

ΙΙ вариант, на този от  19 май 2010 г.


Рк Димитър, прозв. Далакчията [*Сливен, ок.1780], народен лечител = ?, преселници в с.Медвен.

1. Христо Д. Далакчията [*1797]
1.1 Ненчо Хр. Далакчиев [*1818]
1.1.1 Стефан Н. Далакчиев [*1839 +1882], свещеник

1.1.1.1 Христо Ст. Далакчиев [*1859 +1912]
1.1.1.1.1. Стефан Хр. Далакчиев [*1887 +1965]
1.1.1.1.2. Милка Хр. Далакчиева [*1892 +1950]
1.1.1.1.3. Невена Хр. Далакчиева [*1894+1968]

1.1.1.2 Ненчо Ст. Далакчиев [*1865 +1915] = Луиза [*Загреб]

1.1.1.3 Георги Ст. Далакчиев [*1867 +1929] = Ганка Стефанова Чапанова [*Медвен, ок.1870]
1.1.1.3.1. Мария Г. Далакчиева [*1906 +1979] = Иван Узунов.
1.1.1.3.2. Живка Г. Далакчиева
1.1.1.3.3. Никола Г. Далакчиев [*1910 +1944]
1.1.1.3.4. Николина Г. Далакчиева [*1910]
1.1.1.3.5. Христо Г. Далакчиев [*1914]

1.1.1.4 Йова /Йонда/ Ст. Далакчиева [*Медвен, 1870 +1943] = Господин Георгиев  
Желязков  [*Медвен, 1864]. Имат 4 деца - Марийка [*1890 +1962], Георги [*1892 +1972], Стефан [*1898 +1945] и Христо [*1906 +1971].
1.1.1.5 Цана Ст. Далакчиева [*1872 +1891], неомъжена.
1.1.1.6 Руска Ст. Далакчиева [*1872], неомъжена.
1.1.1.7 Стефан Ст. Далакчиев [*1876 +1900]

1.1.2 Христо Н. Далакчиев [*1846 +1889]
1.1.3 Вичо Н. Далакчиев [*1852 +1911] = Ненка Николова  Йовкова [*1856]
1.1.3.1 Ненчо В. Далакчиев [*1882 +1916]
1.1.3.1.1 Невенка Н. Далакчиева [*1907 +1915]
1.1.3.1.2 Васил Н. Далакчиев [*1912]
1.1.3.1.3 Невенка Н. Далакчиева [1915 +1915]
1.1.3.2 Йова /Йонда В. Далакчиева [*1885 +1973] = Атанас Минов Вълков [*1879]. Имат 4 деца - Васил [*1907], Невенка [*1910], Михаил [*1914 +1916] и Пенка [*1921 +1994]
1.1.3.3 Никола В. Далакчиев [*1888 +1920] = Мария Василева  Минова.
1.1.3.4 Донка В. Далакчиева [*1889 +1977] = ? Имат 2 сина - Андон [*1931] и Димитър [*1932].
1.1.3.5 Петър В. Далакчиев [*1892 +1920]

2. Ненчо /Ненко/ Д. Далакчията [*1806], кехая.
2.1 Милко Н. Далакчиев [*1828 +1873]
2.2 Христо Н. Далакчиев [+1878, Медвен], заклан  от турци.
2.2.1 син ? Хр. Далакчиев [+1878, Медвен], заклан от турци.
2.3 Калинка Н. Далакчиева [*1842 +1907]
2.4 Мария Н. Далакчиева [*1844 +1913]

3. Джедю /Джендо/ Д. Далакчията [*Медвен] = Тодора /Тодорина/ [*Медвен], песнопойка.
3.1 Стоян Дж. Далакчиев [*с. Градец, 1825 +2 ян. 1881, Медвен], овчар = І. Йова [*Градец - Котелско +1875]; ІІ. Рада Хаджииванова [*Котел, 1846 +1931].
3.1.1 Джендо СТОЯНОВ Далакчиев, преименува се  ЗАХАРИ  СТОЯНОВ  [*Медвен, 1850 +2 септ..1889, Париж], учи в Медвен 1856-62; овчар 4 г., абаджия 2 г. в Русе, публицист. Летописец на Априлското въстание, депутат, председател на народното събрание.  Кореспондира с Кирияк Цанков 1888.  На негово име - в София 104 ОУчилище = Анастасия Тихова  ОБРЕТЕНОВА [*Русе, 1860 +1926, Русе], учителка.
3.1.1.1 Марийка З. Стоянова [*Пловдив, 1882 +1882, Пловдив]
3.1.1.2 Аглика З. Стоянова [*Пловдив, 1884 +1886, Пловдив].
3.1.1.3 Аглика З. Стоянова [*Русе, 1886 +1888, Русе], умира от менингит.
3.1.1.4 Захаринка З. Стоянова [*Русе, 16 апр.. 1890 +8. окт. 1988], следва художество в Мюнхен 1913, дарява бащината къща в Русе за музей и 115 тома от библиотеката на захари Стоянов = Вилхем /Вили/  Громбах  [*гр. Аугсбург – Германия +1943   Мюнхен],  инженер; преподавател по рисуване. Антифашист, изгорен от фашистите в концлагера "Дахау". Имат 2 деца Хилдегард /Хилда/ [*15 юни.1915] и  Хералд.

3.1.2 Тодор(к)а /Тодорина, Тотка, Тота/ Ст. Далакчиева [*1854 +1892] = Петко  Въжаров  [*1851 +1918], с прозв. Кривовратия. Имат 4 деца - Тодор [*1875 +1937], Мария [*1881 +1966], Стефан и Йонда.

3.1.3 Марчо Ст. Далакчиев [*1856 +1917/8], кмет на с.Медвен след 1878 = Неделя Стойнова  Вълчанова.
3.1.3.1 Йова /Йонда/ М. Далакчиева [*1883] = І. Тодор Ив. Тодоров. Имат 2 сина - Иван [+1960] и Тодор [*1916 +1917]; ІІ. поп Марин  Георгев. Имат дъщеря Кръстина [*1926].
3.1.3.2 Иван М. Далакчиев
3.1.3.3 Тодор М. Далакчиев
3.1.3.4 Кръстина М. Далакчиева
3.1.3.5 Захари М. Далакчиев
3.1.3.6 Тодорка М. Далакчиева

3.1.4 Васил Ст. Далакчиев [*1859 +1917] = Щиляна Паскалева [*1870 +1945].
3.1.4.1 Стоян В. Далакчиев [*1894 +1914] 
3.1.4.2 Йовка В. Далакчиева [*1896 +1970] = Кръстю Ст. Панев [*1877].
3.1.4.3 Паскал В. Далакчиев [*1897 +1971], неженен.
3.1.4.4 Марийка В. Далакчиев [*1900 +1936] = Никола Атанасов [*1896 +1944]. Имат 2 сина - Атанас [*1927] и Васил [*1932].
3.1.4.5 Захари В. Далакчиев [*1902 +1964] = Марина  Димитрова  [*1906].
3.1.4.5.1 Георги З. Далакчиев [*1942] = Цветана Думанова.
3.1.4.5.1.1 Марина Г. Далакчиева [*1963]
3.1.4.5.1.2 Захари Г. Далакчиев [*1970]
3.1.4.6 Георги В. Далакчиев [*1904] = Султана Димитрова.
3.1.4.6.1 Мария Г. Далакчиева [*1934] = Георги Киряков. Имат дъщеря Таня *1954.
3.1.4.7 Вичо В. Далакчиев [*1907 +1980], неженен.
3.1.4.8 Евтимийка В. Далакчиева [*1912 +1943 ?] = Матей  Тодоров [*1907+1970]. Имат дъщеря Ева [*1938].

3.1.5 Жечка Ст. Далакчиева [*1866 +1916], преименува се Минда = Тотю /Тодор/ Христов  Казаков  [*1863]. Имат 8 деца - Тончо /Тоню/ [*1892], Стоян [*1893 +1900], Марийка [*1896], Ченко [*1904 +1972], Вичо [*1908 +1989], Христо, Васил и Захари.
3.1.6 Вичо Ст. Далакчиев [*1874 +1944], счетоводител в НС и директор на Сметната палата. Преводач, издател, колекционер на възрожденски вестници = Младенка  [*1878 +1960].
3.1.6.1 Стоянка В. Далакчиева [*1906 +1987] = Константин Димитров [*1902 +1944]. Имат 2 дъщери - Фаня [*1937] и Надя [*1941].
3.1.6.2 Здравко В. Далакчиев [*София,1908 +1978], счетоводител = Стеф(ан)ка  Петкова [*Чирпан,1911 +1983], счетоводителка. Преселва семейството си в Димитровград 1946.
3.1.6.2.1 Вихър Здр. Далакчиев [*1939] = Антоанета Маринова  Стоянова [*1939].
а) Снежанка [*1964] = Георги  Василев [*1964].
3.1.6.2.2 Храбър Здр. Далакчиев [*Чирпан,1942], инженер; учи в Димитровград /"Хр. Ботев" - гимназия/, завършва ВМЕИ - София ?-1970. Директор на завод за информационни носители 1972-92, собственик на  търговска фирма  = Милка СтойKова [*1945], дом в Пазарджик 1995
3.1.6.2.2.1 Десислава Хр. Далакчиева [*1972]
3.1.6.2.2.2 Момчил Хр. Далакчиев [*1976]
3.1.6.3 Захари В. Далакчиев [*1910 +1986] = І. Павлина  Георгиева  [*1907]; ІІ. Стела [*1925].
3.1.6.3.1 Младенка З. Далакчиева [*1936] = ?. Имат дъщеря Тамара [*1959].
3.1.6.3.2 Еленка З. Далакчиева [*1945] = Фалхун Бернард. Имат син Никола [*1972].
3.1.6.3.3 Захари З. Далакчиев [*1963], финансист в София = Галя Емилиева.
а) Стела З. Далакчиева [*1983]
б) Емилия З. Далакчиева [*1987]
3.1.6.3.4 Отацелия З. Далакчиева [*1963] = Васил Лазов  Малев  [*1954]. Имат дъщеря Милда [*1983].
3.1.6.4 Живка В. Далакчиева [*1912 +1993] = Янко Василев Мицев [*1915 +1998]. Имат 2 деца - Марияна [*1946], учителка по френски и Пламен [*1950 +1983], инженер.

3.1.7 Йова /Йонда/ Ст. Далакчиева [*Котел, 1877 +1971], от ІІ брак = Васил /Вълю/ Хр. п.Василев [*1868 +1925]. Имат дъщеря Райна [*1900 +1985] и доведена Стефанка [*1893 +1972]
3.1.8 Иван Ст. Джедев, от ІІ брак [*1881 +1903, Бургас], учи в Машинното училище - Варна 1894-99. Съмишленик на македонските борци. Умира на унгарския кораб "Васкапу", взривен от своя полубрат Васил.

3.2 Господин Дж. Далакчиев [*1835], с прозв. Хайдут Господин, Топал, кмет на с. Медвен след 1878 = Стана  Драганова [*1840].
3.2.1 Мария Г. Далакчиева [1859], неомъжена.
3.2.2 Пена Г. Далакчиева [*1863] = Васил Димитров  Русчев  [*Сливен, 1858]. Имат 6 деца - Станка [*1885], Васил [*1893 +1913], Димитър [*1894], Иван [*1896 +1917], Тодорка [*1899 +1953] и Марийка [*1904 +1984].
3.2.3 Джендо Г. Далакчиев [*1865]; почива млад.
3.2.4 Милко Г. Далакчиев [*1867 +1906] = ?
3.2.4.1 Господин М. Далакчиев [*1893 +1916], убит на фронта.
3.2.5 Стефан Г. Далакчиев [*1870] = Руса Тодорова Джурлекова. Нямат наследници.
3.2.6 Тона Г. Далакчиев [*1876] = Георги Ганев Мурзов. Имат 7 деца - Гани [*1899 +1968], Господин [*1901+1989], Гадя ж. [*1903 +1987], Васил [*1905+1920], Стефан [*1908 +1970], Вичо [*1908 +1973] и Жечо.
3.2.7 Александър Г. Далакчиев [*1881] = Хриса, учителка.
а) Станка Ал. Далакчиева, учителка.
б) Любка Ал. Далакчиева, учителка.
....
2.2.4.3 Паскал В. Далакчиев [*1897 +1971]. Неженен.
2.2.4.4 Марийка В. Далакчиева [*1900 +1936] = Никола Атанасов [*1898 +1944]. Имат 2 сина - Атанас *1927 и Васил *1932.

3.3 Вичо Дж. Далакчиев [*1839 +1899] = Ненка Джеджева Рахнева [*1847 + 1907]
3.3.1 Тодора В. Далакчиева  [*1867 +1905] = Христо Вълков Въжаров [*1865]
3.3.2 Стефан  В. Далакчиев [*1870] = Христина Василева Чакалова
3.3.3 Рада В. Далакчиева  [*1872] = Ι. Славчо Петров Чапанов; ΙΙ. Георги Тодорв Пътъров [*1867 +1947]
3.3.4 Захари  В. Далакчиев [*1875 +1952] = Деспа Братоева Генова [+1966]
3.3.5 Господин В. Далакчиев  [*1878] = Ненка
3.3.6 Съба  В. Далакчиева [*1888 +1941]

3.4 Ненчо Дж Далакчиев [*1840 +1929], с прозв. Топал, Стария учител = Йорданка Γенева Гимюшева [*Котел, 1842].
3.4.1 Тодора Н. Далакчиева [*1864] =  Никола Хр. Шабанов
3.4.2 Стефан Н. Далакчиев [*1869 +1936] = Люца  Николова Люцканова
3.4.3 Мария Н. Далакчиева [*1874 +1954], неомъжена.
3.4.4 Тома Н. Далакчиев [*1877 +1962] = Васил Дженков Митев
3.5 Вълкана Дж. Далакчиева [*1855 +1931] = Христо Жеков Парчев [*1843 +1906]. Имат 6 деца - Стефан [*1872], Славка [*1875], Жеко [*1878 +1908], Неша  [*1881 +1962], Георги [*1886 +1939] и Васил [*1887 +1973].

4. Стефан Д. Далакчията [*1815]
4.1 Вичо Ст. Далакчиев
4.1.1 Жейна В. Далакчиева [*1827]
4.1.2 Станчо В. Далакчиев [*1843 +1874]
4.1.3 Христо /Фишо/ В. Далакчиев [*Медвен,1851 +1936, Стралджа] = Съба Кудева Въжарова [*Медвен, 1854 +1924, Медвен].

4.1.3.1 Йова Хр. Далакчиева [*1880 +1951] = Васил Жечев Узунов [*1869 +1969]. Имат 3 деца - Жечо, Христо и Събка.
4.1.3.2 Жейна Хр. Далакчиева [*1882 +1904] =  Господин Йорданов Бъчваров. Имат дъщеря Марийка [*1901 +1959].

4.1.3.3 Стефан Хр. Далакчиев [*Медвен, 1884 +1932] = Мария Съботинова Димова  
Кавалджиева [*Медвен, 1885 +1964, Котел]
4.1.3.3.1 Христо Ст. Далакчиев [*Медвен, 1912 +1980, Бургас], учител и директор в с. Ново село -  Котелско = Минка Христова Цонкова Бибева [*Котел, 1906 +1975, Сливен], учителка в с.Ново село.
4.1.3.3.1.1 Мария Хр. Далакчиева [*с. Ново село, 9 февр. 1935], поетеса с псевд. Леринска; учи в Котел, завършва радиотехника в МЕИ-София. Инженер в - Г.Оряховица /Захарни заводи/, Търново /Завод за малки радиоприемници/ и Бургас /"Елкабел"/. Автор на - стихосбирки -"Неутихнало море" 2001, "Премини Рубикон" 2003; "Басни и епиграми" 2008 и драма в стихове "Самуил" 2009. Член на Съюза на свободните писатели = І. Джън Хун Гю [*гр. Зиндонли, С.Корея, 11.V.1932], инженер,  завършва МЕИ 1960. Брак от 1959 до 1961; ІІ. Стоян Николов Петков  Тихчев  [*Варна, 1934+1995, с.Вонеща вода - Търновско], електроинженер. Брак в Търново от 1961 до 1963. Имат дъщеря Дора [*1962] и внук Мирослав.
4.1.3.3.1.2 Стефан Хр. Далакчиев [*Котел, 1939], инженер по ландшафтна архитектура = Жанета Христова  Бъчварова  [*Бургас, 1945], строителен техник.
4.1.3.3.1.2.1 Христо Ст. Далакчиев [*Сливен,  1967 + на 8 дни]
4.1.3.3.1.2.2 Милена Ст. Далакчиев [*Сливен, 1968]
4.1.3.3.1.2.3 Калин Ст. Далакчиев [*София, 1977], строителен инженер = Радостина Вълчева [*с. Твърдица, Сливенско]
4.1.3.3.1.2.3.1 Анна К. Далакчиева [*Сливен,  2004]
4.1.3.3.1.2.3.2 Стефан К. Далакчиев [*Сливен, 2009]

4.1.3.3.2 Станка Ст. Далакчиева [*Медвен, 1914 + 1952, Котел] = Ненчо Димов Бабаков [*Медвен, 1909 +1981, Сливен]. Имат 2 деца - Димо [*1935] и Мария [*1938].

4.1.3.4. Славка Хр. Далакчиева [*Медвен, 1886 +1922] = Джендо Желязков Стамов [*1881]. Имат 3 деца - Христо [*1918], Желязко, Анка [*1920].
4.1.3.5 Вичо Хр. Далакчиев [*1888 + 1916], убит на фронта = Мария Николова Хатева [*1892 +1934].
а) Събка  В. Далакчиева [*1910 +1913]
б) Марийка В. Далакчиева = Христо Желев Христов [*Сунгуларе]. Имат 2 деца - Васил [*1933] и Любка [*1936].
4.1.3.6 Христо Хр. Далакчиев [*1890], умира като дете.
4.1.3.7 Джендо Хр. Далакчиев [*1893 +1974, Бургас] = Мария Жейнова Чобанова 1896 +1987
а) Ганка Дж. Далакчиева [*1928]
б) Станка Дж. Далакчиева  [*1921]
в) Събка Дж. Далакчиева  [*1923]
г) Христина Дж. Далакчиева [*1933]
4.1.3.8 Георги Хр. Далакчиев [*Медвен, 1898 +1954, Стралджа], учител = Мария Димитрова Парушева  [*1896 +1977], учителка.
а) Събина Г. Далакчиева [*1935].
4.1.3.9 Станка Хр. Далакчиева [*1900 +1975] = Нейчо Петров Нечев [*1890 +1963]. Имат 2 деца - Кина [*1930] и Петър [*1934]

Сродници 
Михаил Далакчиев учител в с. Медвен = Мичето. Имат 2 дъщери - Стефка, учителка в Ст.Загора и журналист 2010 и Мирка.

     # Родова среща - с. Медвен 1989; Тошев, Тодор. Биографът на Хр. Ботев и неговия род.- В: Сб. "Хр. Ботев и четата му". С., 1994, № 4, с. 19-24;  Далакчиева-Леринска, Мария.
 Далакчиевият род.- в. „Трета възраст”, 2010, бр. 25, с. 17; Тетрадка /ръкопис/, ІІІ част - Бургас, 3.ІІІ.2011; е-поща 6.VІІ.2011; 9 листа нова редакция 20.ΙΙ.2015; Андреев, Андрей. Потомци на Захари Стоянов са сред строителите на  Димитровград  и страната ни.- в. "Над 55", 2012, бр. 10, с. 16 и 3 сн. 
     # Вж Ташев, Тодор. Животът на летописеца - Джендо. С., 1984.
    @ Мицева, Марияна Янкова – внучка на най-малкия брат на З. Стоянов. Коментари от 29 юли 2013, 15 авг. 2013 и 27 септ. 2013 /съхранява писма от Захаринка Зах. Стоянова и сведения за рода Мицеви/.

Няма коментари:

Публикуване на коментар