петък, 13 март 2015 г.

ПЕТКОВИЧ (Русе)


Рк Петко [*Русе], хаджия и абаджия.

1. Петър Петкович [*Русе, ок. 1803],  търговец в Цариград, Русе, Гюргево и Букурещ. Спомощник на в. "Дунавски лебед" и "Горски пътник" от Г. С. Раковски = Атанаска, член на женското дружество "Ступанка" след 1869.
1.1 Михаил П. Петкович [*ок.1848], градоначалник на Севлиево 1881 = Елена Маврудис.
1.2 Атанаска /Сия/ П. Петкович [*ок.1857], близнак = ? Недялков. Брак в Гюртево.
1.3  Иван /Иванаки/ П. Петкович [*ок.1857], близнак
1.4 Мария /Мариола, Маргьолица/ П. Петкович [*] = Петър х.Димитров. Брак в Букурещ.
1.5 Елефтерица П. Петкович [*? + 31  авг. 1878] = Димитър Карамихаилов, с прозв. Черния [*Одрин, 1841 +Одрин], преводач към руските консулства във Видин 1861 и в Русе 1865. Руски поданик. Пълномощен министър в Цариград 1883-? и посланик в Париж 23 ноем. 1883-? и русофил за което е прогонен от България. Брак в Русе 6 февр. 1872, венчани от поп Нил Изворов. Имат дъщеря Вера.
1.6 Милица П. Петкович [*] = Гаврил Харалампиев Орошаков [*Херсон, 1849 + 1892, Украйна], учи в Русия /Одеса и Москва, във  Австрия //Виена/, Франция /Париж/ и Англия /Лондон/. Завършва право. Имат 5 деца - Георги, Харалампи /кмет на София ок. 1933/, Атанас, Олга и Стела.
1.7 Васил П. Петкович [*1864 + 25 дек. 1894]

2. Атанас /Танас/ Петкович [*Русе, 1807 + 25 ян. 1897, Русе], търговец в Русе, член на читалище "Зора" 1874, дарител на черкви и училища ок. 1867 = Гица х.Янкова [*Русе, ок. 1816 + преди 11 авг. 1900], съоснователка  на женско д-во "Ступанка" 1869=
# Марков, Иван.  Фамилният портрет на едно  възрожденски семейство.- @ knigi-news.com
Вж Орошаков, Харалампи.  2011, 353 стр.

Няма коментари:

Публикуване на коментар