вторник, 31 март 2015 г.

КИНОВ (Пирдоп)


Груйо Кинов Пирдоп, завежда сина си Златан в Цариград 1835.

1. Стрезо Гр. Кинов [*Пирдоп, 1813 +1876], учител в Пирдоп 1835-37, свещеник от дек. 1837-59 в Пирдоп  и Пловдив /"Св. Богородица"/ 1859-60. След смъртта на съпругата си монах в Хилендарски монастир, архимандрит под духовно име Сава .

2. Златан Гр. Кинов [*Пирдоп, 14 окт. 1819 +11 авг. 1896, Сливен], с духовно име Серафим /от 1869/. Учи в - Пирдоп, Свищов при Христаки Павлович 1846-47 и духовно училище. Чиракува в Цариград /при  абаджия и гайтанджия/ 1835-37. Учител в - Пирдоп 1837-43, 1847-48 и Пловдив 1848-49 и 1866-7,. Свещеник в Пловдив  /"Св. Богородица"/ от 1 февр. 1849. Монах 1869, архимандрит  в Пловдив от 17 юли 1869-71 и Пазарджик 1871-72, митрополит Сливенски  от 30 апр. 1873-75-? Първият председател на Сливенската градска управа 1878-? и на благотворителното общество "Червений кръст" 1879-? Подпомага с дарения училища, читалища. Сътрудничи на в. Право 1871. Преводач от руски на "Изяснение на неделните и празничните евангелия" 1853 /2 изд. 1857/ и на "Добрий пастир" 1856 и на "Катехизически беседи" от Йоан Яхонтов. Редактор на "Надгробний плач.." 1858. Автор - на поученията "За раждането, живота и смъртта ...", "Иконописанието и иконопочитанието", на беседата  "За превъзходството на восточно-православната църква над другите църкви" 1875  = Анна [*Златица +1865, Пловдив].
2.1 Анастасия Зл. Кинова =  ?,  Имат 2 дъщери - ?,  Теофана /Фани/ [*1865]
2.2 Любомир Зл. Кинов  /Серафимов/ [*Пловдив, 28 юли 1857 + 19 март 1942, София], учи в - Пловдив /основно и семинария ?-1873/, Цариград /Робърт колеж/, завършва медицина в Париж ?-1884. Участва в Сръбско-българската война 1885. Доктор  в София - Александровата болница 1887-89, окръжен лекар 1891-94, редактор на сп. "Медицински преглед"
2.3 Мария Зл. Кинова /Серафимова/ [*Пловдив, 1860 +1942] = Георги Жечков патр. [*Сливен, 1860  +1925]. Имат 6 деца - Любомир, Златан [*1882 +1958], Зафирка [*1885 +1960], Димитър [*1887 +1907], Яна [*1889+1975] и Русчо. 
2.4 Райна Зл. Кинова [*Пловдив, ок.1862/63 + 7 септ. 1937, Сливен] = Стефан х.Димитров /Карадимитров/ Чернев [ Сливен +ок.1880, Пловдив], доктор, член на РК-Сливен. Имат 2 деца - Мария и Златан.
2.5 Цветана /Цветанка/ Зл. Кинова [*Пловдив, 1865] ¨= Минчо.

3. Неделю Гр. Кинов [*Пирдоп], свещеник в Пирдоп през 50-те. Спомощник 1856 /"Евангелие поучително" от Софроний Врачански и 1857 /"Изяснения на неделните и празничните евангелия" от брат му Златан Груев/.

# БВИ. С., 1988, с. 169, 329, 588, 589; Башева Цвета. Потомците на поп Златан.- в. Сливен, 2004, бр. 7, с. 12; Хаджипетров, Георги. Любопитно от семейния архив .. в. Сливен, 2004, бр. 7, с. 12 и сн.; Стоянов, Гавраил Ст. Към историята на Чинтуловия род .. кн. 2, С., 2012, с.. 97, 100-103 и сн. на Серафим.

Няма коментари:

Публикуване на коментар