понеделник, 20 юни 2011 г.

БОЯДЖИЕВ (Пазарджик)


Димитър Ивчов [*с. Момина клисура, Пазарджишко] = Тана Попова.
І
1. Рк Иван Д. Ивчов [*с.Момина клисура + пролетта 1893,София], с прозв. Бояджията, Европееца. Преселва се 14-годишен в Пазарджик, бояджия на прежда и тъкани, умира от вдигане на тежест в бояджийницата си = Екатерина /Тинка/ Илиева [*Пазарджик], учи в Пазарджик /класно/. Имат 5 сина и 2 дъщери.

1.1 Димитър /Митю, Митко/ Ив. Бояджиев [*Пазарджик,18.V.1880+12.VІІ.1911,София], поет и преводач от руски. Учи в Пазарджик 1887-94 /прогимназия/ и бояджия, писар в общината 1894-?. Член и секретар на културно-просветно дружество "Юноша" 1895, съосновател на културно-просветно дружество "Младежка /Млада/ дружба" 1894 и председател 1896-97, както и съучредител на читалище "Св. Константин" 1897. В София от 1902. Приятел на Константин Величков, Елин Пелин, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Петко Росен и Димо Кьорчев. Уредник в сп. "Летописи", секретар в консулството ни в Марсилия 1907-09 и служител в Дирекцията на печата 1910-? Сътрудничи на в. "Социалист" 1895-96 /дописки/, сп. "Ново време" 1897-99 и 1901 с рецензии и преводи; сп. "Общо дело" 1900-02 /преводи и стихове/, сп. "Летописи" 1901-03 /стихове и преводи/, в. "Български търговски вестник" 1903; в. "Българан" 1905-06 и 1909, сп. "Слънчоглед" 1909-10, сп. "Съвременна мисъл" 1910. Автор е и на комедия "Смях и сълзи", неодобрена от Народния театър и впоследствие изгубена. Самоубива се заради артистката Роза Попова, като оставя 2 предсмъртни писма - до любимата и до прокурора. Псевдоними - Аполончик, Б-в, Д. Ивчов, Димитър Ивчов, Ех, Ех поет, Ивч. Творчеството му излиза посмъртно - "Стихотворения" 1927 /ІІ изд. 1940 и фототипно 1996/и 1957, "Вечерен тромпет" 1988. На него Роза Попова му посвещава 2 стихотворения в сп. "Летописи", а художникът Никола Балтов го иконописва под образа на Йоан Кръстител в черквата на с.Стрелча-Пазарджишко.
1.2 Евгения Ив. Бояджиева [*1882] = И. Попов. Имат син Стоян Кайнаров [*1911+1992]
1.3 Елена Ив. Бояджиева [*1884]
1.4 Коста Ив. Бояджиев [*1886], министър на търговията, промишлеността и труда 1934-35 и министър на народното стопанство 1935-?; управител на банки.
1.5 Георги Ив. Бояджиев [*1888+1941]
1.6 Елена Ив. Бояджиева [*1890]

1.7 Илия Ив. Бояджиев [*Пазарджик,1892+16.VІІІ.1950,Милано - Италия], дипломат от 1924 /Париж, Лондон 1933 - снимки, Мадрид 1.ІІ.1934-40, Лисабон 1942-44/. Мирови съдия в Цариброд и заместник окръжен прокурор в София. Емигрира в Италия след 9.ІХ.1944 = Мара Каблешкова [+1975].
a) Екатерина Ил. Бояджиева, художник = Renato Marmont du Haut Champ.

1.8 Иван Ив. Бояджиев [*1894], учи в София ок.1911 /гимназия/, технически редактор в редакции.

2. Марика Д. Ивчова
3. Марко Д. Ивчов
4. ? дъщеря Д. Ивчова

# РБЛ. С., с. 137-138 и сн.; geni.com - 10.VІІІ.2010 и 2.ІІ.2011; Ковачев, Пенчо - в "24 часа", 2011 г. посочва, че са 8 деца, а не 7 и майката е Мария - жива 1911; Вж Георгиев, Л. Димитър Бояджиев. Литературно-критически очерк. С., 1963 и Росен, Петко. Спомени и размисли. С., 1963.

Няма коментари:

Публикуване на коментар