понеделник, 20 юни 2011 г.

КЪРЧОВСКИ (Кичево)


Иван /Йов(ан)/, с духовно име х.Йоаким /Яким/ Кърчовски [*с.Осломеви-Кичевско,ок.1750 +ок.1820,Кратово], книжовник; учи в Цариград, учител в - Дебърския монастир, Креворечна Паланка ок.1814, Самоков, Мелник, Щип, Кратово ок.1820. Свещеник от ок.1787, хаджия преди 1814, монах от 1807 и йеромонах преди 1819. Автор и преводач от гръцки - "Слово, исказаное заради умирание" 1814, "Повест ради страшнаго и втораго пришествия Христова" 1814, "Сия книга глаголемаа митарства" 1817 /ІІ изд. 1848, ІІІ изд. 1853, ІV изд. 1868, V изд. 1874/, "Чудеса пресв. Богородици" 1817 /ІІ изд. 1846, ІІІ изд. 1851, ІV изд. 1867/ и "Различна поучителна наставления" 1819 = Достана [+1807].

1. п.Георги х.п.Йоакимович /Якимов/ Кърчовски [*Криворечна Паланка], поп в Кочане 1816 и Кратово 1820-?.

2. п.Давид п.Йоакимов /Якимов/ Кърчовски [*Криворечна Паланка+23.ХІІ.1844,Криворечна Паланка] , свещеноиконом в Криворечна Паланка от ок.1817-?, ктитор на черквата в Кр. Планка 1833. Осъден на смърт заради строежа на черквата и помилван ок. 1840. Спомощник на бащината книга "Чудеса" 1817.
2.1 дъщеря ? п.Д. Кърчовска - с внучка г-жа Василикия в Кюстендил.
2.2 дъщеря ? п.Д. Кърчовска - с внук Веселин Котев.

3. Иван Яким Кърчовски [+след 1888] - учител в с. Доспей-Самоковско ок.1830.
3.1 Сета Ив. Кърчовска [*1841+1931] = Иван Ников [*с. Доспей,Самоковско]. Имат син Георги.

Сродник - Георги Йоакимов /вер. син на п.Георги/ в Кратово. Съхранява - гръцка Библия от 1793, от която превежда х. Йоаким и придружена с приписки от п. Георги и старопечатна книга Кормчая, закупена в Самоков март 1805.

# БВИ. С., 1988, с. 374; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 195; БСМ, с. 653-654.

Няма коментари:

Публикуване на коментар