четвъртък, 9 юни 2011 г.

ПОПЙОВЧЕВ / КРОСНЕВ (Трявна)


п. Стоян Д. КРОСНЕВ /Вж/ = Вела.
І
Рк п.Йовчо п.Стоянов Кроснев [*Трявна,1722+1803,Хилендар], свещеник 1757-90. Бояджия 1754-57 в Трявна, учи бояджийство в Казанлък ?-1754. Йеромонах Йоникий 1790 в Хилендарския монастир 1802-03 = І. Анаста/сия/; ІІ. Виша Коюва [*Трявна+1790,Трявна].

1. Стоян п.Йовечв [*Трявна,1757+1761]
2. Кою п.Йончев [*Трявна,1759+1762]

3. п.Никола/й/ п. Йовчев [*Трявна,1761+28.ХІІ.1834,Трявна], свещеноиконом и учител 1781-? в Трявна= Мария Кольо Цонева Коюва. Брак от 1779.
3.1 п.Йовчо Попниколов [*Трявна,19.Х.1786+23.ІІІV1855,Трявна], свещеник, иконом, книжовник и летописец на своя род = Анастасия.
3.1.1 Мария п.Й. Икономова = Нонов.
3.1.2 п.Никола п.Й. Икономов, свещеник в Трявна през 50-те г.
3.1.3 Никола п.Й. Икономов
3.1.4 Мария п.Йовчева = Гайтанджиев.
3.1.5 Цвята п.Й. Икономова = Буюклийска.
3.1.6 Петър п.Й. Икономов [*Трявна,1.ІІ.1808+17.ІХ.1838,Трявна] = Кера.
3.1.7 Димитрия п.Й. Икономова = п.Алексов.

3.1.8 @ Анастасия п.Йовчева = Видинлиев.
3.1.9 @ Йоаникий п.Йовчев


3.2. Койчо Попниколов [*1789+1850]
3.3 Цвята п.Николона = Минов.

4. Вела п. Йовчева [*Трявна,1763]
5. Стоян п. Йовчев [*ок.1768], с духовно име Синесий, йеромонах, екзарх.
6. Анастасия п.Йовчева [*1778] = Конев.
7. Ефросина, монахиня.

# Метев, Лалю. Тревненските родове - 19.VІ.2007; ? geni.com - ?

Няма коментари:

Публикуване на коментар