сряда, 8 юни 2011 г.

КРОСНЕВ (Трявна)


Рк Димо Стоянов, с прозв. Кросното [*с. Дрипча /Дрипчево/, Харманлийско, ок.1650+Трявна], търговец на добитък, заселва се в Трявна 1680 = Бяла [*Трявна,1663+Трявна]. Брак от 1683.

1. п.Стоян Д. Кроснев [*Трявна,1688+1771], бъчвар, учител и свещеник от 1723 в черква "Св. Архангели" - Трявна, владишки епитроп, книжовник - съставя т.н. Тревненски дамаскин = Вела Боюва. Брак от 1716.
1.1 п.Йовчо п.Ст. Кроснев [*Трявна,1722+1803,Хилендар], свещеник 1757-90. Бояджия 1754-57 в Трявна, учи бояджийство в Казанлък ?-1754. Йеромонах Йоникий 1790 в Хилендарския монастир 1802-03. Родоначалник на рода ПОПЙОВЧЕВ = І. Анаста/сия/; ІІ. Виша Коюва [+1790,Трявна].
1.2 Никола Ст. Кроснев
1.3 Димо Ст. Кроснев

2. Йовчо Д. Кроснев [*Трявна,1690+1768], кмет на Трявна, убит от турци = ?.
2.1 Димо Й. Кроснев [*Трявна,ок.1702 +?]

2.1.1 Цаню Д. Кроснев [*Трявна,1725+?]
2.1.1.1 Никола Ц. Кроснев [*Трявна,ок.1745]
2.1.1.1.1 Цаню Н. Кроснев
2.1.1.1.2 п.Алексо Икономов, иконом, свещеник в Трявна.
2.1.1.1.2.1 п.Димо п.Ал. Икономов [*Трявна,1801+1882], свещеник и хаджия = Пена.
2.1.1.1.3 Димо Н. Кроснев
2.1.1.2 Гоцю Ц. Кроснев [*Трявна,ок.1749]
2.1.1.2.1 Стойчо Г. Кроснев
2.1.1.2.2 Цаню Г. Кроснев
2.1.1.3 Димо Ц. Кроснев [*Трявна, ок.1755]
2.1.1.3.1 Цаню Д. Кроснев
2.1.1.3.2 х.Тодор Д. Кроснев, хаджия.
2.1.1.3.3 Георги Д. Кроснев
2.1.1.3.4 Златю Д. Кроснев
2.1.2 Дамян Д. Кроснев [*Трявна,ок.1729+?]
2.1.3 Йовчо Д. Кроснев [*Трявна,ок.1737+Трявна]
2.1.3.1 Цаню Й. Кроснев [*Трявна,ок.1760+?]
2.1.3.1.1 Йонко Ц. Кроснев [*Трявна]
2.1.3.1.2 Димо Ц. Кроснев [*Трявна]
2.1.3.1.3 Витан Ц. Кроснев [*Трявна]
2.1.3.1.4 Петър /Пеню/? Ц. Кроснев [*Трявна]
2.1.3.2 Димо Й. Кроснев [*ок. 1762+?]
2.1.3.2.1 Йовчо Д. Кроснев [*Трявна]
2.1.3.2.2 Славчо Д. Кроснев [*Трявна]
2.1.3.3 Никола Й. Кроснев [*Трявна,ок.1767+?]
2.1.3.3.1 Георги Н. Кроснев [*Трявна]
2.1.3.3.1.1 п. Никола Г. Кроснев [*Трявна,ок.1800]
2.1.3.3.2 Йовчо Н. Кроснев [*Трявна]
2.1.3.3.2.1 Георги Й. Кроснев = Василка Друмева.
2.1.3.3.2.1.1 Борис Г. Кроснев
2.1.3.3.2.1.2 Друми Г. Кроснев
2.1.3.3.2.1.3 Марийка Г. Кроснева [+ малка]
2.1.3.3.2.1.4 Никола Г. Кроснев
2.1.3.3.2.1.5 Илия Г. Кроснев
2.1.3.3.3 Петър /Петко/ ? Н. Кроснев [*Трявна]
2.1.3.4 Станю Й. Кроснев [*ок. 1769+?]
2.1.3.4.1 Иван Ст. Кроснев [*Трявна], починал малък.

3. п.Никола Д. Кроснев, свещеник в Трявна от 1729.

# Метев, Лалю. Тревненски родове, 19.VІ.2007; ? geni.com - 10.VІІІ.2000.

Няма коментари:

Публикуване на коментар