неделя, 5 март 2023 г.

СИВКОВ (с. Загорци - Новозагорско)

Петър Сивков [*с. Торлак махле, дн. Загорци - Н.Загорско + март 1878, Одрин] - първият даскал в родното си място. Диньо П. Сивков [*с. Торлак махле, ок. 1838 + 1898] - учител в Нова Загора 70-те г.; член и председетел на РК - Нова Загора, народен представител през 90-те г. и кмет на Нова Загора. На негово име читалище в Н.Загора. # БВИ. С. 1977, с. 590; сп. Родознание. С., 1994, № 2, с. 21 - вж тук и за Андрей Друмев Сивков; Калпушков, Стоян. Село Загорци дава отпор на турци и скъпи жертви.- в. Трета възраст, 7 март 2023, бр. 9, с. 16.

Няма коментари:

Публикуване на коментар