четвъртък, 2 март 2023 г.

ГИЦОВ / БЕЛЕВ (с. Брегово, Видинско)

Белко /Беко, Беле диал./ I Гица Беков [*Брегово - Видин., 1774 + 8 апр. 1877], свещеник в родното си място. 1. Георги Гицов [*Брегово, 1818 + 1858], свещеник в родното си място от 40-те до края на живота си. 1.1. Никола Белев [*Брегово 1840 + 1904], свещенник в родното си селище от 60-те г. 1.2 Станко Белев [*Брегово 1841 +1919], свещеник в родното си място от 60-те г. 2. Дино Гицов [*Брегово, 1820 + ?], свещеник в родното си място от 40-те г. 3. Станко Гицов [*Брегово, 1824 + 29 септ. 1909], свещенник в родното си село от 50-те г. # БВИ, 1977, с. 60, 157-158. Вж. Бончев, Б. Брягово. Видин. 1937.

Няма коментари:

Публикуване на коментар