понеделник, 27 януари 2014 г.

ДЖЕВРЕВ (Дряново)


Иван Джеврев
   Ι
1. Георги Ив. Джеврев [*Дряново], учител и свещеник. Учи в Габрово 1835-37. Учителства в Дряново ок. 1843 и Търново ?-1871. Свещеник  в Дряново 1871-? и Търново след 1878 /черква "Св. Константин и Елена"/ 

2. Нено Ив. Джеврев [*Дряново +1876], член на РК-Дряново

3. Панайот Ив. Джеврев [*Дряново +1876], член на РК-Дряново.

   # Писахме да се знае. С., 1984, с. 160 и 245; БВИ. С., 1988, с. 189; Вж Чолов, Петър. История на Дряново. С., 1969, с. 65-66, 69.

Няма коментари:

Публикуване на коментар