четвъртък, 9 януари 2014 г.

ВЛАЙКОВ (Пирдоп)


Рк Влайко
   Ι
Стрезо Влайков
 
1. Влайко Стр. Влайков [+1822] = Гана Цонкова [+1931], тя има и друг брак със Стрезо Балинов.

1.1 Рада Вл. Влайкова  = Ι. Ненчо Гарвана; ΙΙ. Станчо Гълъбов. От този брак имат 3 дъщери - Мария, Вела - майка на Ботевия четник Ангел Стоянов Коджабашев [*1855+1876]  и Пена.

1.2 Генчо Вл. Влайков [*Пирдоп, 1819 +1912, Пирдоп] = Цона Дончева Личева.
1.2.1 Мария Г. Влайкова [*Пирдоп, 1 окт. 1850]
1.2.2 Рада Г. Влайкова [*Пирдоп, 28 февр. 1854]
1.2.3 Алипия /Алипи/Г. Влайков [*Пирдоп, 17 юни 1856 + 10 авг. 1934, София], учител в Пирдоп 1872-73 и 1874-77 и Златица 1878-82. Учи в Пирдоп 1862-64 и Пловдив 1864-? Държавен служител в министерство на финансите 1882-? Крупен дарител  на Пирдоп - дава 1000,000 лв. за строеж на приют и завещава още 100,000 лв. за поддръжката на приюта. Съучредител на благотворително дружество "Милосърдие". Автор на "Речник на употребяваните в Пирдопския говор турски думи до 1885" /фототипно 2013/  = Ι. Мария /Мика/ [+1898]; ΙΙ. Неделя /Недялка/ Тодорова Маджарова [*Капривщица], учителка в Копривцица ?-1877. На нейно име на приют 1935 в Пирдоп.
1.2.3.1 Генчо /Гошо/ Ал. Влайков [*1882 +1913], загива на фронта.
1.2.3.2 Цон(к)а Ал. Влайкова
1.2.3.3 Анка Ал. Влайкова = Спиридон Марков, професор.
1.2.3.4 Личо Ал. Влайков  [*1891], от 2 брак
1.2.3.5 Донко Ал. Влайков  [1898 +1916], подпоручик, загива на фронта.

1.2.4. Тодор Г. Влайков [*Пирдоп, 13 февр. 1865 +28 апр. 1943, София], писател. Учи в Пирдоп и София /гимназия/ ?-1885, следва Ист. Фил. Факултет в Москва 1885-88. Учител в Пирдоп ок. 1888-? Съучредител на: Радикалната партия ?, първата кооперация в България 1880, Българския учителски съюз 1898. Депутат 1901 и 1919-20. Редактор на сп. "Демократичен преглед". Автор на стихове; разкази - "Седянка"  ?; повести - "Дядо Славчова унука"  ? /2 изд. 1928, 3 изд. 1929, 4 изд. 1956/, "Леля Гена" 1890, "Стрина Венковица и снаха й" ? , "Вестовой" ?; мемоари в 3 тома под общо заглавие "Преживяното"- " Детски години" 1934, "Като бях момче" 1939, "Гимназист в София" 1942. Псевдоними - Веселин и Здравко. На негово име -училище в Пирдоп, кино в София   = Ι. Ана Бояджиева; ΙΙ. ?; ΙΙΙ. Мария Бадева [+1928]
1.2.4.1 Веселин Т. Влайков [*1895 +1971], инженер - строителен, професор = Рад(к)а Николова Димова.
1.2.4.1.1 Тодор В. Влайков [*Германия] = Емилия.
1.2.4.1.1.1 Радко Т. Влайков = Ι. ?; ΙΙ. Й.; ΙΙΙ. ?
- Т. Р. Влайков, от 1 брак
- Е. В. Влайкова, от 2 брак
- Д. Р. Влайков, от 2 брак
1.2.4.1.1.2 Веселин Т. Влайков
1.2.4.1.2 Николай В. Влайков [*Германия САЩ]
1.2.4.2 Радка Т. Влайкова [*1897] = Лило Илиев. Имат син Тодор [*1917].

2. Христос Стр. Влайков = ?
2.1 Влайко Хр. Влайков = ?
2.1.1 Мария Вл. Влайкова  = ? Алдьов
2.1.2 Катерина Вл. Влайкова  = Доко Станчов
2.1.3 Георги Вл. Влайков

   # Дарителските фондове в България 1878-1951; РБЛ. С. 1976, т. 1,  с. 227-229 и сн. на Т. Влайков;  БВИ. С., 1988, с. 122- 123; @ Хен Сарв - geni.com 12.08.2011.

Няма коментари:

Публикуване на коментар