петък, 10 януари 2014 г.

МОМОВ (Велики Преслав)


Алекси Момов [*ок. 1785] = Мария [*ок.1790]. Имат 10 деца

1. Димитър  Ал. Момов [*Преслав, ок.1810 +1896],  в Шумен - Варна - Провадия 1840-50 /най-голям син/, собственик на първа спиртоварна 1860  във Варна, кръчма и хотел /хан/ = Димитра Атанасова  БЕНЛИ [*Шумен, ок.1810/15], по-голяма сестра на Василка - майката на Панайот Волов. Имат 2 сина: Никола 1853  и Сава, които си променят ФИ на Провадалиеви.

2. Митю Алексиев Момов [*ок. 1820] = Ι. ?;  ΙΙ. Петя [*Жеравна].
2.1. Алекси М. Момов [*1856 +1934] учи в Разград 1870-80 /прогимназия/ = Пена.
2.1.1 Петя Ал. Момова [*Преслав, 1880 +1907], учителка в Преслав ок. 1883; завършва в Разград педагогическо образование към 1895 = ? Косев. Имат наследници: Гина, Пенка Кръстьо, Хриска, Петя ...
2.1.2 Станка Ал. Момова = ?. Имат наследници: Доня, Пена, Петя, Ангел, Веселин, Павлина, Красимира, Стойчо, Димитрина, Тодор, Станислав, Светла, Тодорка, Марин ...
2.1.3 Стояна Ал. Момова = Калчев. Имат наследници: Петър, Александър, Йордан, Иван;  Ваня, Жека, Здравка, Стоянка ...
2.1.4 Димитра Ал. Момова = ? Пенев. Имат 2 сина: Пеньо и Алекси.
2.1.5 Митю Ал. Момов ...
2.1.5.1 Богомил М. Момов [*1939], учител и общественик. Завършва Учителски институт в Шумун и българска филология във ВТУ. Учителства в Преслав над 20 г. и зам.-директор, началник "Просета" към ОНС, председател на учителския синдикат. Читалищен деец /председател, ръководител на  фолкорен хор, театрална самодейност/. Автор на ""Фолклорен спектакъл" в 2 части 2008 и 2009 = Димка, учителка, секретар ва Върбишката община.
а/ Марияна, завършва икономика.
б/ Детелина, хореограф1.
2.1.5.2 Марияна М. Момова = ? Имат син Богомил.
2.1.5.3 Детелина М. Момова
2.1.5.4 Радостина М. Момова

2.2. Стоян М. Момов [*1858  ? +1943], учи в Разград 1870-80 /прогимназия/ = Ана.
2.2.1 Митю Ст. Момов, в Америка
2.2.2 Ангел Ст. Момов [*Преслав, 1892 +1969, Преслав], учи във Варна /търговска гимназия/. Член-основател на БРСДП /т.с/ - Преслав 1919, секретар 1924-26 на Околийския комитет на комунистическата партия
2.2.2.1 Стоян Ант. Момов ...
2.2.2.1.1 Ангел Ст. Момов [*1947], юрист, депутат в ВНС. Учи в Преслав /гимназия/, завършва право в СУ и партийна академия в Москва. Председател на Общинския комитет на БКП 1979-97, общински съветник. Служител в МВР /полковник/ = Антония, акушерка.
- Стоян Анг. Момов, юрист, съдия в Районен съд. Има син Ангел.
- Спас Анг. Момов, агроном.
- Женя Анг. Момова, юристка  и социолог.
2.2.2.1.2 Борислав Ст. Момов [*1951], полковник; завършва психология, началник на школата във МВР-Варна.
2.2.3 Петя Ст. Момова
2.2.4 Станка Ст. Момова = ? Имат наследници: Пенчо, Стоян, Иванка,  Анка,  Пламен, Иво, Валентин, Росица, Албена.
2.2.5 Жека Ст. Момова = Петър Преславски. Имат наследници: Вася,  Юлий, Снежина ...

2.3. Васил М. Момов [*1865 +1942], учи в Разград 1870-80 /прогимназия/ = Димка.
2.3.1 Митю В. Момов  [*1893 +1974], работи в Аржентина. Участва в Междусъюзническата война 1913 /4 Преславска дивизия/ = Минка [*1898 +1969].
2.3.1.1  Димка, учи в Шумен /средно пофесионално/
2.3.1.2  Друмка, учи в Шумен /средно пофесионално/
2.3.1.3  Васил [*Преслав,  11 май 1931]. Професор. Учи в Преслав, завършва философия в СУ 1951-55. Аспирант по етика  1963, дисертация  1966, ,научен  сътрудник в Института по философия. Сътрудничи на сп. "Народна просвета" 1963. Автор на "Нравствената норма..." 1969, "Приложна етика" 1987, "Етически студии.." в два тома 1999 и 2006; книга за рода си 2010 = Анка. Брак 1951.
2.3.1.3.1 Емилия В. Момова, завършва психология в Москва. Автор на на монография "Жан Пиаже. Двата морала" 1999, "Поведение и морално развитие" 2003, "Начално развитие на моралните чувства" 2010 = Марин Маринов, математик. Преподавател и декан в НБУ. Автор на учебници.
2.3.1.3.2 Митко В. Момов, политолог. Завършва философия в Москва. Доцент, преподавател във ВТУ = Мирена Пацева, психолингвист.
- Полина
- Васил
2.3.2 Йордан /Даньо/ В. Момов [*1887 +1973].
- Василка [*1930], завършва руска филология в СУ = Вълчанов. Имат Надежда, Мирослав, Вера.
2.3.3 Марин В. Момов [*Преслав, 1906 +1989], доктор - епидемиолог; учи в Шувен /гимназия/, завършва ветеринарна медицина в Италия и Тулуза - Франция. Лекар в гр. Девин след 1934 и Смолянския край, през Втората Световна война 1944-45 /полковник/ = Вергиния [*Самоков], учителка.
2.3.3.1 Васил М. Момов [*Преслав, 1920 +2004], юрист; Учи в Шумен /средно/, завършва право н СУ ?-1948, юристконсулт 12 г., председател на районен съд в Преслав 1966-83. Състезател по ловна стрелба 1953 /национал/, 1955-57 /международни/ = Стефанка, учителка по френски в Преслав.
- Димитрина В. Момова, завършва радиоелектроника, служителка в Търново /областна администрация/ = Сакъров.
2.3.3.2 Маргарита М. Момова
2.3.4 Петя В. Момова = Йордан Марчев. Имат наследници: Марчо, Марин.

2.4. Митю М. Момов [*Преслав, 1876 +1965], учи във Варна към 1893 /гимназия/. Околийски управител  1923. Участва в Балканската 1912, Междусъюзническата 1913 и Първата световна война. Награден е с орден "За храброст" = Каля.
2.4.1 Димитър М. Момов [*1906+1985],  учи в София /средно техническо училище/ ?-1926. земемер в Преслав и с. Осмар = Дора Кашчиева.
а/ Катя
б/ Румяна, завършва математика.
2.4.2 Васил М. Момов
2.4.3 Петя М. Момова = Кулев. ...

2.5 Мария М. Момова = Тодор Граматиков. Имат 3 деца: Наки, Станьо и Жека.
2.6 Дана М. Момова = Стойчо Тонев. Имат 4 деца:  Янко, Тони, Петя и Мария.
2.7  Тона М. Момова  = Добри Стойчев. Имат син Стойчо.
2.8. Димитър М. Момов [*Жеравна, ок.1850], доведен от майка Петя и осиновен =  Маринка.
- Митю Д. Момов ...
- Александър Д. Момов ...
- Йордан Д. Момов ...
- Тодор Д. Момов, в Америка
- Райна Д. Момова = Слави Кожуков. Имат 3 деца: Стойчо, Надежда, Радослав.

3. Марин Ал. Момов [*Преслав, ок. 1830] = Мара.
3.1. Алекси М. Момов [*Преслав, 1860 +1944],смет на Добрич 1916-18; в Добрич е собственик на - ресторанти "Сан Стефано" и "Двата лъва", печатница и 6 къщи. Председател на АД "Съгласие". Преселва се в Добрич през 80-те = Андония.
3.1.1 Ангел Ал. Момов [*Добрич, 1882 +1972, София], завършва архитектура във Виена. Участва във възстановяване на Народния театър след пожара от 1923 и подновяването му  1972-78, проекти читалище в Преслав, поща в Добрич, банка във Варна, жилищни сгради в София - неговия дом /дн. Английско посолство/.
3.1.2 Марин Ал. Момов [*Добрич,1888 +1968], финансист и спортист; Завършва  финанси в Свищов, главен счетоводител в Добрич. Участва в Балканската война 1912. Състезава се като борец 1911-36, републикански шампион по колоездене, гимнастик = Еленка.
- Малина
- Александър
- Ангел
- Антония 1939, медсестра, поетеса = Симеонов.
3.1.3 Любен Ал. Момов [*Добрич, 1905+1975], инженер - машинен; учи в София /Държавно техническо училище/, завършва машиностроене в Бърно - Чехия  /състудент с акад. Ангел Балевски/. Технолог в самолетна фабрика - Ловеч, главен технолог във ВМЗ-София, проектант в "Машпроект" 1954-? и "Заводпроект" 1960-70  = Марийка [*Ловеч]
3.1.3.1 Алекси Л. Момов [*Ловеч, 1943], инженер -машинен; завършва в  ТУ-София. Конструктор към Институт по изчислителна техника, "Интрансмаш". Доктор на т.н. 2003, доцент 2004 в ТУ-София
3.1.3.2 Ивета Л. Момова
3.1.3.3 Людмил Л. Момов
3.1.4  Георги Ал. Момов
3.1.4.1 Алекси Г. Момов, доцент - ергономист.
3.1.5 Светослав /Слави/ Ал. Момов, завършва стоматология в Румъния...
3.1.5.1  Александър Св. Момов, завършва полувисше образование.
3.1.6 Мара Ал. Момова = ?. Имат дъщеря Сийка.
3.1.7 Надежда Ал. Момова = ? Имат син Александър.
3.1.8 Анастасия Ал. Момова
3.1.9 Анастас Ал. Момов
3.2 Митю М. Момов [*ок.1865] = Доня.
- Марин М. Момов ...
- Геро М. Момов [+], убит на фронта.
- Мария М. Момов = Геро Минев...
3.3 Неда М. Момова ...
3.4 Доса М. Момова ...

4. Стоян Ал. Момов [*Преслав, ок. 1830], убит от падаща скала = Доня.
4.1 Алекси Ст. Момов [*ок. 1865] =  Йорданка.
- Герчо Ал. Момов, в Америка.
- Александър Ал. Момов [*Преслав, 18 апр. 1901+1985], скулптор. Учи в Преслав /прогимназия/, Шумен /гимназия/; завършва Художествена академия в София 1924-30. Член на дружество "Новите художници" 1937, съосновател на театър "Българска драма" /дн. Младежки театър/. Художник в София 1930-39, учител из Северна България 1930-? и Преслав 1944-? Творби - "Автопортрет", "Стилян Чилингиров", бюст на В.Е.Априлов, бюст на граф Игнатиев, бюст на Климент Охридски, бюст на П.К.Яворов;  орнаментите и капителите на Съдебната палата 1929-36, капителите в Ректората.
- Руска Ал. Момова = Байрямов. Имат син - Александър.
- Доня Ал. Момова = Сава Геров. Имат - Георги.
4.2 Жеко Ст. Момов [*1869 +1939], кмет на Преслав 1893-89 и 1912-18 и депутат 1899-1906 = Пена.
- Стоян ...
- Петьо
- Доня
- Цветана, във Варна.
4.2 Ненчо Ст. Момов [*Преслав, 1880 +1955], учи в Преслав /прогимназия/, Варна /гимназия/, завършва математика в СУ. Учителства в Шумен, Ст.Загора, Варна =  Марийка Спирова, учителка.
4.2.1 Димитър Н. Момов [*Преслав, 1917+1985], доктор - ендокринолог в Самоков= Учи във Варна /гимназия/, завършва медицина в София. Управител на болница.
4.2.1.1 Николай Д. Момов, завършва МЕИ.
4.2.1.2  Анна- Мария Д. Момов, завършва икономика.
4.2.1.3 Елка Д. Момов, завършва  ЛТИ.
4.2.2 Донка Н. Момов [*1920], учи във Варна /гимназия/ =  Петев. Имат 2 дъщери - Светла и Миряна.
4.3 Кирил Ст. Момов [*1885 +1960], учител;  завършва българска филология в СУ. Учителства в Преслав, Шумен, Варна = Марийка.
- Иван
- Теменужка
4.4 Петра Ст. Момов = Марчев. Имат 6 деца: Ангелина, Светослав, Стоян, Ангел, Доня, Иван.
4.5 Стойка Ст. Момов = Стефан Чешмеджиев. Имат 2 деца: Иван и Жечка.

5. Божко Ал. Момов [*Преслав +  дете], от бяс.
6. Драгни Ал. Момов [*Преслав], полудява от черкезки изтезания
7. Тодор Ал. Момов [*Преслав], в  Шабла.

8. Кули Ал. Момов [*Преслав], в Шумен с 6 деца
8.1 Стою К. Момов
8.2- Марин К. Момов
8.3 Пеньо  К. Момов
8.4 Алекси К. Момов
8.5 Стоян К. Момов
8.6 Йова К. Момова

9. Стояна  Ал. Момова [*Преслав, 1843 +1933] =   Бонев - Дюкенджи. Имат 5 деца: Стоян, Иван, Алекси, Гроздана, Гина.
10. Иван Ал. Момов [*Преслав, 1844 +1914, Варна], опълченец. Участник в Сръбско-турската война 1876, РТВ 1877-1878 в 6-та дружина,  1-а бригада. награден с орден "За проявена храброст". От 1887 във Варна, оземлен като опълченец в с. Тиш Арман - Варненско. Неженен.
   # Момов, Васил Митев. Родовата памет на Момови от Велики Преслав. С., 2010, 384 с. /възможни са пропуски от моя страна, заради разпръснати биографични данни - б.ш./

2 коментара: