понеделник, 26 март 2012 г.

НИШКОВ (с. Долно Драглище, Разложко)Геро [*Ниш], преселник в с.Д.Драглище, Разложко.
   Ι
Лазар Геров, ктитор на черква "Св. Димитър" 1835, представител на християните пред турски съд.
   Ι
х.Никола Л. Нишков [*Д.Драглище,1802+1879,Златица], хаджия, църковен епитроп; ктитор и векил на черква "Св. Димитър" 1835. Кмет на селото 1840-45, член на околийското управление 1876. Построява си хан /Хаджиниколов, Драгалишки/ в Разлог. След Кресненско-Разложкото въстание 1878-79 се пресалва в Златица = Минка Тончова. Брак от 1825.

1. Коста х.Н. Нишков [*1830/4+1903], преселва се в Самоков = ? [*с.Горно Драглище, Разложко]
1.1. Лазар К. Нишков [*Д.Драглище,4.V.1854+20.Х.1938,София], полковник и учител; учи в - с.Добърско-Разложко при чичо си Анания 1860-?, Д.Драглище ?-1866 при Захари Попхристов, Сава Докторов и Атанас Н. Чолаков, негов шурей, с. Влахи-Санданско при х.Михаил Попфилипов 1867-68, Якоруда при Георги Назърчев 1869, при Дамян Попов в Разлог, Банско и Пловдив /гимназия/ 1870-72, курс по руски език в Пловдив март-юли 1878 и военно обучение в Пловдив 1878, завършва Военното училище в София 1878-80 /подпоручик 30 авг. 1880, поручик ?-1885, капитан 1886, майор ?-1892-99 и 1912-13, подполковник 1915, полковник 1918/. Служи в Самоковска 4 пеша дружина, ΙΙ Струмски полк 1884, 57 Модлински полк - Одеса 1885, сражава се през Сръбско-българската война 1885. Награден с орден "За храброст". Учител в с.Белотинци-Неврокопско 1872, гр. Белица 1875-76, Разлог 1876-77; арестуван 1876, затворен в Разлог и съден в Неврокоп 1876. Заточен в Мала Азия1883 Занимава се и с търговия 1877-78. Автор на "Струмский полк във войната и преврата 1885-1886" 1898 и на спомени 1930 = Ι. Магда Николова Чолакова [*Д.Драглище+1915]. Брак от 26.Х.1875, в Одеса 1885; ΙΙ. Люба [*София].
а) Мария /Марийка/ Л. Нишкова [*1878+1900], в Одеса 1885; учителка в София /френска гимназия/ ?-1900.
б) Венера Л. Нишкова [*1882+1906], в Одеса 1885 = Тома Манойлов [+6.VII.1913], капитан, загива в Балканската война - Калиманско поле. Брак от 1903. Имат дъщеря Добринка *1904, по-късно съпруга на Константин Муравиев, министър-председател 1944.
1.2 Никола К. Нишков [* ?]
1.2.1 Мария Н. Нишкова [*?]
1.2.2 Итербий Н. Нишков [*?]

2. х.Михаил х.Н. Нишков [*Д.Драглище,1843+10.VI.1887,Златица], посещава Божи гроб 1886 със сина си Иван. Учи в Д.Драглище /Ι-ΙΙ отделение/ и Банско /ΙΙΙ-ΙV отделение/. Член на РК 1876, арестуван, затворен и съден в Неврокоп. Участва в Кресненско-Разложкото въстание 1878. Кмет на селото /многократно/ = Кадифа [*Д.Драглище]. Брак от 1868. Изселват се в Златица 1879.
2.1 Писа М. Нишков [*1876+1959]
а) Тинка [*1896+1969]
б) Невена = Райко Даскалов [*1891+1953]. Имат дъщеря Светла *1921, министър на правосъдието и деятел на БЗНС.
2.2 х.Иван М. Нишков [*Златица,1880+1931], хаджия от 1886. Предприемач по пътя Сливен Бургас ок. 1908. Член на БЗНС ок.1912 и член на Управителния съвет 1919. Районен кмет в София 1919 - 9 юни 1923.
2.2.1 Михаил Ив. Нишков [*Сливен,1908+1977] , завършва ихтиология в Чехия 1930, работи в Министерство на земеделието ?-1966. Член на сп. "Рибно стопанство". Автор на 7 монографии за риболовството = Виолета Александрова.
2.2.2 Ани Ив. Нишкова [*1910]
2.2.3 Мария Ив. Нишкова [*1918]
2.3 Мария М. Нишкова [*1885]

3. Анания х.Н. Нишков [*1850], учител в с. Добърско-Разложко ок. 1858-61, участва в Кресненско-Разложкото въстание 1878-79.
3.1 Иван Ан. Нишков [*1872] = Ирина Теофилова [*1880].
3.1.1 Благо Ив. Нишков [*1899+1977], преселва се с. Тъкач, Шуменско.
3.1.2 Мария Ив. Нишкова [*1902]
3.1.3 Елена Ив. Нишкова [*1905]
3.1.4 Здравка Ив. Нишкова [*1911]
3.1.5 Петър Ив. Нишков [*1915], преселва се в Исперих.
3.1.6 Райна Ив. Нишкова [*1918]

4. Серафим х.Н. Нишков [*1855], участва в Кресненско-Разложкото въстание 1878-79 = Благуна Цветкова [*1842].
4.1 Доситей /Доско/ С. Нишков [*1880+1913], редник през Балканската война, загива в сражение = Мария [*1883].
а) Нонка Д. Нишкова [*1905]
б) Елена Д. Нишкова [*1908+1980]
4.2 Благо С. Нишков [*?], преселва се в Златица.
4.2.1 Лазар Бл. Нишков [*?]
4.2.2 Иван Бл. Нишков [*?]

5. Рада х.Н. Нишкова [*1858]
 # БВИ. С., 1988, с. 478; Чолаков, Добри Йорданов. Неизбледняващи образи. С., 1989, с. 57-60, 77-81, 117-132, ; с. 256-258 род. схеми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар