вторник, 6 март 2012 г.

ПАВЛОВ (Ловеч)


Михаил п.Георгиев(ич), с прозв. Попов свещеник в Ловеч.

1. Коста п.М. Павлов [*Ловеч], свещеник в Ловеч; деец за църковна независимост в Ловеч. Спомощник - 1852 /"Житие на Григорий Омиритскаго"/, 1853 /"Критически издиряния за историята блъгарска", преведена от Ботю Петков/, 1855 /"Общи знания"/, 1857 /"Изяснения на неделнитИ и празнични евангелия"/, 1858 /"Първа храна"/ и 1858 /"писма за службата божия"/.

2. Павел п.М. Павлов [Ловеч+1855], свещеник в Ловеч от 20-те, книжовник - оставя ръкопис "бибилгва" гръцки текст с кирилица и само черковнославянски ирмоси . Вж НБКМ № 661 / 222 Ирмология от Павли йерей.
2.1 Михаил /Мирю/П. Павлов [*Ловеч+ок.1877], търговец в Букурещ ок. 50-те, книжовник; деец за църковна независимост в Ловеч ?-1870-72. Снимка с противниците на Иларион Ловчански - Никола П. КОВАЧЕВ, Митю п.Костов, п.Кръстю, Пано П. Мачуганов и вероятно Манол Лазаров - учител. Представител в Цариградския събор 1871, училищен и църковен настоятел 1874. Кореспондира с Г.С.Раковски. Сътрудничи на в. "Право" и сп. "Читалище" 1874-77. Автор на "Речник но думи турски и гръцки в язика българский" 1855.
2.2 Константин /Коста/ П. Павлов [*Ловеч+1870,Свищов], доктор; учи в Киев /гимназия/, Белград /лицей/, завършва медицина в Прага и Виена ?-1861. Лекар в Ловеч 1861, Свищов 1862-70. Член на РК-Свищов. Деец за църковна независимост = Кица Тропчиева. Имат 5 деца.

Съпруга - Радка, чия ?
# БВИ. С., 1988, с. 146, 484-486; Вж Иширков, Атанас. "Мирю и д-р Коста Павлови.- "Сб. "Ловеч и Ловчанско" т. ΙΙΙ, с. 30, 43-, т. ΙΙ, с. 13.

Няма коментари:

Публикуване на коментар