вторник, 13 март 2012 г.

БЕШКОВ (Ловеч)


Рк Симеон, търговец в гр. Беч /Виена/, откъдето според преданието идва и прозвището
Бечли, превърнато в Бешко ?
Ι
х. Коста С. Бешков, дарител 1847 на училище /в махала Горни край/ в Ловеч; хаджия преди 1846 = х.Теодорица Казакович, сестра на братя Петър и Мирон, търговци в Будапеща.

1. х.Симеон х.К. Бешков, учи в Букурещ /търговско училище/ ?-1853, търговец, съдружник на Бакалоглу 1857 = ? [*Сопот].
1.1 Петър х.С. Бешков, адвокат в Ловеч.

2. х.Атанас х.К. Бешков [+септ.1901], търговец в Свищов = Паунка, дъщеря на Стоян Куемджията [*Кукуш].
2.1 Стоян х.Ат. Бешков, учител по пеене.
2.2 Слави х.Ат. Бешков, доктор в София.

3. х.Тома х.К. Бешков
4. х.Петър х.К. Бешков, търговец в Цариград, неженен.
5. х.Дим(к)а х.К. Бешкова = Станю Панчев.
6. Еленка х.К. Бешкова= Ι. Калист Луков Хамамджиев [*Сопот+1862], учител от 1839, преводач от гръцки 1841 и търговец от 1853; ΙΙ. Киро Чернев.

7. Мирон х.К. Бешков [*Ловеч,1837+29.VΙI.1918, Свищов], учи в - Ловеч, Букурещ /лицей "Св. Сава" и Белград /семинария/; фелдфебел, доброволец в Кримската война 1854-56. Награден с орден "За храброст". Търговец в Свищов 1858-?, деец за църковна независимост, епитроп и училищен настоятел. От 1878 е преводач при свищовския губернатор. Кмет на Свищов, депутат 1881. Кореспондира с Г.С. Раковски 1857, събира абонати за неговата сп. "Български дневница" = Мариола Тропчиева. Брак в Свищов.
7.1. Иван М. Бешков, доктор.
7.2. Боян М. Бешков, доктор.
7.3. Еленка М. Бешкова = Иван Ватев [*Ловеч], полковник.

Сродник - Табакович, търговец в Букурещ преди 1857; д-р Константин /Коста/ п.Павлов Павлов [*Ловеч+1870,Свищов], доктор от 1861 е "баджанак" на Мирон Б; Атанас Бешков от Ловеч, съдебен следовател 1900-02 в Плевенския окръжен съд.
# Иширков, Атанас. Родът Бешков.- В: Сб. Ловеч и Ловчанско. С., т. Ι; 1929, с. 128-131; БВИ. С., 1988, с. 67.


1 коментар:

  1. Иван и Илия Бешкови:
    Каква е връзката на братята Иван и Илия Бешкови от Долни Дъбник със родът Бешкови от Ловеч.Имената и родните места на родителите им известни ли са ? Майка им по баща хаджи Ангел Николова ли се е казвала ?
    За контакт :
    GSM 0895 256 563

    ОтговорИзтриване