петък, 17 февруари 2012 г.

КРЪСТЕВ (Пирот)


Коста /Кота/ Кръстев [*Пирот], училищен настоятел в Пирот 1852.
Ι
Кръстьо Кръстев [*Пирот,31.V.1866+5.ΙV.1919,София], д-р, Ι литературен критик; учи в Пирот /начално и основно/ ?-1875, София /гимназия/, завършва философия в Лайпциг - Германия ?-1888 с докторат "Метафизичното схващане на душата". Учител и директор в Казанлък 1888-90, по немски език в София 1890-91 и 1894; преподавател по философия в СУ (1895 и ?-1907 , 1908-19) и Скопие 1907-08. Редактор на - сп. "Литературно-научно списание" (Казанлък) 1890, сп. "Критика" (Пловдив) 1891. Главен редактор на сп. "Мисъл" 1892-1907. Сътрудничи и на - сп. "Труд" 1886 /"Иван Вазов. Етюди за стихотворната му поезия"/, сп. "Периодическо списание", сп. "Деница", сп. "Демократически преглед, в. "Труд", в. "Пряпорец", в. "Демократ", в. "Народ", в. "Гражданин" и др.. Преводач от немски. Автор на "Етюди и критики" 1894, "литературни и Философски студии" 1898, "Алеко Константинов" 1907 /и 1917/, "Млади и стари. Критически очерки върху днешната българска литература" 1907, "Христо Ботйов - П.П.Славейков - П. Тодоров - П.К.Яворов" 19(17 =Рада Хаджиниколова [*1873, Ст.Загора + жива 1925], учителка по химия в Казанлък 1889-? и там театрална актриса. Сътрудничи на сп. "Демократически преглед" 1913 /за гр. Щип/, автор на спомени "Аз и моя род", оставя и непубликуван дневник. Брак от 1889. Запазени са около 170 писма, разменени между съпрузите.
1. Офелия Кр. Кръстева = ? Шивачев. Брак от 1925. Имат син Радко.
2. Константин Кр. Кръстев

# РБЛ. С., 1977, с. 263-265, сн. на д-р К.Кръстев и ил.; Минчева, Галина. Д-р Кръстьо Кръстев се самоубива от любов.- в. "24 часа", 11.ΙΙ.2012, с. 34 и 5 сн.

Няма коментари:

Публикуване на коментар