четвъртък, 8 септември 2011 г.

ПАНАРЕТОВ (Сливен)


х. Илия

Рк 1. Парашкев Хаджиилиев [*Сливен+1878,Силистра], с духовно име Панарет Хилендарски. Учи в Сливен и Цариград /гръцко училище/. Учител в Омургаг, Балчик 1848-53 и Сливен 1853-61. Свещеник в българската черква "Св. Стефан" в Цариград 1861-?. Монах в Хилендарския монастир, архимандрит. Председател на българската община във Варна 1867-70 и деец за църковна независимост, архиерейски наместник в гр. Кюстенджа - Добруджа 1873-75 и Силистра 1875-78.

1.1 Стефан П. Панаретов [*Сливен,4.Х.1853+19-Х.1931,Вашингтон-САЩ], учи в Цариград българско училище ?- 1867 и Роберт колеж 1867-71. Учител по български език в колежа 1871-1914. Информира европейската общност /в Англия/ за издевателствата на турците през Априлското въстание 1876 и е противник на Берлинския договор 1878. Пръв български пълномощен министър във Вашингтон 1914-25. преподавател но славянска филология и литература във Вашингтонския университет след 1925, подготвя българо-английски речник. Делегат в Обществото на народите 1921. Завещана крупни средства на български институции /БАН, СУ, НБКМ, Американския колеж в Симеоново, Софийска мъжка гимназия, БЧК, летни ученически лагери, детски "Ясли", читалище "Зора"-Сливен и дружество "Майчина грижа"-Сливен /, на турски - Роберт колеж и женския колеж в Цариград, на американски колеж и гробищния парк в окръг Колумбия. Автор на филологически изследвания и "Българска граматика" 1881, пътеписи 1874, Дневник 1917-1931. С., 1984. Прототип на литературен герой от романа на Иван Вазов "Нова земя" = Лидия Гейл /Джил/ [*САЩ+ преди 1931], завършва вероятно колежа Маунт Хориоук-Масачузет, САЩ.
1.1.1 Кирил Ст. Панаретов + през І Световна война. На негово стипендия в Софийско мъжка гимназия,

2. дъщеря ? Хаджиилиева = ? Имат син - Стефан Дреновски.

Сродници - братовчеди: К. Янакиев от Сливен, Щиляна Георгиева в София и Михаил Арнаудов в София /по завещание от 9.ІХ.1931/

# БВИ. С., 1988, с. 495-496. и сн. на Стефан.

Няма коментари:

Публикуване на коментар