четвъртък, 1 септември 2011 г.

ХОРОЗОВ (Елена)


Недю Хорозов [*Елена]

1. Теодосий Н. Хорозов /Хорозовски/ [*Елена,1820+1.ХІІ.1864], архимандрит; монах във Витлеем, хаджия, І свещеннодякон в Цариград /дървената черква/ 7.Х.1849-51, йеромонах от 8.Х.1849, игумен на Осоговския монастир 1851, ктитор и игумен на Капиновския монастир 29.VІ.1855-64. Търновски представител в Цариград по църковни въпроси 1861. Спомощник 1850, 1853.

2. Кесарий Н. Хорозов /Хорозовски/ [*Елена,1823+1893], архимандрит; завършва духовна семинария в Букурещ ок. 1840/41, монах в Келифарския монастир 1842, хаджия, І свещеннодякон в Цариград /дървената черква/ 1849-51, игумен на Осоговския монастир 1851-?, възобновява Капиновския монастир 1855, игумен на Мерданския монастир 1856-93. Спомощник 1846, 1847 /"Писменница" от Иван Момчилов/, 1865 /"Граматика на старобългарский йезик" от Иван Момчилов/ и 1868.

# БВИ. С., 1988, с. 327, 645.

Няма коментари:

Публикуване на коментар