понеделник, 5 септември 2011 г.

КИРОВ (Котел)


1. Стоян Киров [*Котел+ Влашко], абаджия и търговец, застъпва се за освобождаването на затворения Раковски в Цариград, наклеветен от котленски чорбаджии забягва във Влашко 1861, където остава до края на своя живот при брат си = Неша Стойкова Попович [*Котел, 1919 +10.І.1910, Пловдив], по-голямата сестра на Г. С. РАКОВСКИ, грижи се за болния си брат в Букурещ 1867, живее при дъщеря си в Пловдив и преиздава братовите съчинения - "Предвестник Горского пътника" 1884, а по късно в София "Българските хайдути".

1.1. Киро /Кирил/ Ст. Киров [*Котел+18.І.1916,Разград], с псевд. Котленски 1872 и 1873, абаджия в Цариград - 2 г., помага на баща си в търговията - в Свищов 1861, забягва с.г. есента в Белград при Раковски. Участник в І българска легия 1862, ковчежник на легията - но му открадват 1500 жълтици. Сръбското правителство залавят крадците, то не връщат цялата сума. Съратник на Г.С.Раковски и в Букурещ, съхранява архива на Раковски. Присъства на събрания на БРЦК - пролетта на 1872 и 1873. След 1878 е чиновник в Омуртаг, Котел, София и Разград. Издава книгата на Раковски "Ключ болгарского язьiка" 1880

1.2. Йордан /Йорданчо/ Ст. Киров [*Котел + май 1873,с.Желява,Софийско], с псевд. И. С. Горски 1863 и Фердинанд 1872, абаджия в Цариград и овцевъд около р. Дунав от 27.І.1861. Пише писмо от Браила до Раковски 7 юли 1867. След загубата на много от овцете се прехвърля в Русия, за да търси работа - след 1867. Среща се в Левски 15.ХІ.1872 в Сливен, с пълномощно за апостол на Североизточна България. Участва в събрание на БРЦК - 1873. Със Стоян Велков Софийски, четник при П. Хитов, събират чета - май 1873 и преминават от Букурещ в България. Загива в сражение.

1.3. Зоя /Жека/ Ст. Кирова = Йордан Анастасов. Брак от 1861. Има син - Анастас [+1921], полковник - артилерийски инженер, който приема ФИ Раковски -2, на вуйчо си.

2. брат на Стоян ? Киров, във Влашко от преди 1861. При него се установява наклеветения от котленските чорбаджии Стоян.


# Ферменджиев, Никола. Родови хроники. С., 1977 /ІІ изд./, с. 23-25 и 35-36.

1 коментар: