събота, 28 май 2011 г.

БОБЧЕВ (Елена)

х.Стефан Бобчев, хаджия.
1. Сава х.Ст. Бобчев [*Елена], учител в Елена през 60-те и началото на 70-те г. на ХІХ в. Търговец и земеделец, притежава свещоливница = Мария п.Сава Костадинова.
1.1 Стефан С. Бобчев [*Елена,20.І.1853 +8.ІХ.1940,София], юрист, фолклорист, публицист и преводач. Учи в - Елена /при Стоян Робовски и Никифор Попконстантинов/, Цариград /Военномедицинското училище/ 1868-73-?, завършва право в Москва 1877-80. Пом.-учител в Елена 1868, учител по френски в Царград 1873-?, преподава - право в СУ /доцент и професор/ 1902-35 и съвременна политическа и социална история в Балканския близкоизточен институт 1920-37. В Цариград е секретар на БПД "Промишление" 1871, председател на "Македонската дружина" 1873. Съдия и председател на Окръжния съд в Пловдив 1880, член и председател на Върховния административен съд 1883, депутат 1883-85, 1894-98 и 1903-11, директор на правосъдието на Източна Румелия 1884-85, подпредседател на Юридическото дружество 1900, председател на Дружеството на българските публицисти 1901-21, председател на Славянското дружество 1903-40, председател на І конгрес на Южнославянските книжовници и публицисти 1906, министър на просветата 1911-12, дипломат в Петербург 1912-13. Спомощник 1873. Сътрудничи на - в. "Право" 1871-73, сп. "Читалище" 1871-75 и съредактор 1874, в. "Македония" 1871-72, в. "Век" 1874, в. "Напредък" 1874-75, и съредактор на в. "Ден" 1875, в. "Ступан" 1875, в. "Българин", в. "Стара планина" 1876-77, в. "Одески вестник" 1876-? в Одеса, съредактор на в. "Стара планина" 1876-77 в Букурещ, в. "Славянско братство" 1878, руските вестници / "Московские ведомости", "Современньιе известия", "Русский мир", "Русский вестник", "Исторический местник", "Новое время", "Петербургские ведомости", "Варшавский дневник", "Русский куриер", "Новороссийский телеграф"/, сп. "Наука" 1881 и редактор, съредактор в. "Марица" 1882, съредактор на сп. "Юридически преглед" и сп. "Българска сбирка". Преводач от немски 1871 и френски 1873, 1874. Автор на "Св. равноапостоли Кирил и Методий" 1885, "Письма о македонском вопросе" 1889, "Руско-турската война" 1877 /ІІ изд.1898/ , "Старобългарски правни паметници" 1903, "Страници из моята дипломатическа мисия в Петроград" 1940 и др. = Екатерина Иванова Тодорова /Теодорова/.
1.2 Никола С. Бобчев, професор д-р; завършва философия в Лайпциг след 1878.
2. Илия х.Ст. Бобчев [*Елена,11.ХІІ.1831+11.ХІІ.1893], учи в Елена при Иван Момчилов, Никола Михайловски и Никифор Попконстантинов; учител в Елена 1849-60 и търговец 1860-77. Депутат след 1878.
# БВИ. С., 1988, с. 73-74 и сн. на Стефан Бобчев; ЕБВЛ. С.,1996, с. 65-69.

Няма коментари:

Публикуване на коментар