петък, 6 май 2011 г.

ТОШЕВ (Кюстендил)


Стоян Илиев [+ ок.1888,Щип], кираджия. Преселва се в Щип ок.1873; убит от албанци. Брат му също е убит = І. Мита; ІІ. Йорданка.
І
1. Андон /Доне, Тоше/ Стоянов Илиев, с прозв. Дончо Щипянчето [*с.Ерджелия-Щипско, 20.VІ.1867 +15.ІV1931,Кюстендил], деец до 1922 за освобождаването на областта Македония; куриер до 1908 на БМОРК - пренася писма, вестници, революционна литература, оръжие от Щип-Велес-Прилеп-Битоля. При проверка през 1896 на трите му конски впряга турците откриват в торбите с ориз - 10 бомби, 10 револвера, динамитови патрони и вестници. За тази дързост пише в спомените си Гьорче Петров и Атанас Лозанчев, Пею Яворов /"Биография на Гоце Делчев"/, Димитър Талев /"Илинден"/, създадена е и народна песен. Арестуван 7.ІV.1896, изтезаван в битолския затвор и осъден на 101 г. затвор, но амнистиран заради Гръцко-турската война 23.ХІ.1897; кираджия - превозва стоки и пътници, учи в Щип, усвоява занаяти - обущар и кожухар. Преселва се с баща си и мащехата в Щип и със семейството си в Кюстендил 1897. Син от І брак = /Е/катерина /Катя/ п. Апостол Поликарева [*Щип, 1.ІХ.1864+1958,Кюстендил], дъщеря на делегат на Църковния събор 1871; тя дава сведения на Димитър Талев за съпруга си. Брак от ок.1888.
1.1 Софка /Софче/ А. Тошев [*Щип,ок.1890+ ок.1896,Шип]

1.2 Панчо А. Тошев [*Щип,12.VІ.1894+22.VІІІ.1942,София], юрист и деец на ВМРО - председател на Македонския младежки съюз в Кюстендил и началник на Кюстендилския пограничен пункт, окръжен пълномощник на ЦК на ВМРО за Пиринска Македония; юристи офицер /капитан/. Учи в Кюстендил /и гимназия/, завършва право в СУ. Доброволец във войните - Балканската 1912-13, Междусъюзническата и І Световна. Награден с орден "За храброст"; депутат 1931-34 = Райничка.
1.2.1 Катя /Катерина/ П. Тошева [*Кюстендил,1928+София]
1.2.2 Райна П. Тошева
1.2.3 Владка П. Тошева [*1926+София]

1.3 Крум А. Тошев [*Кюстендил], активист на на Македонския младежки съюз = Виктория
1.3.1 Антон Кр. Тошев [+1977]
1.3.1.1 Виктория Ант. Тошева, в София
1.3.2 Йорданка /Данчето/ Кр. Тошев [*Кюстнедил,ок.1935] = Симеон ? Имат 2 сина - Георги и Явор.

1.4 Цветанка /Цвета/ А. Тошев [*Кюстендил+Кюстендил], член на Македонския женски съюз в Кюстендил = Георги /Гьоре/ ?, банков чиновник. Имат 3 деца - Анка [+1986], Симчо /Симеон/ [*ок.1937+1942] и Цонка *1942.

1.5 Надежда /Надка/ А. Тошев [*Кюстендил] = Петър Лугов [*Самоков]

1.6 Елена А. Тошева [*Кюстендил,23.І.1907+2-І.1986,София], завършва математика в СУ, учителка, редактор в изд. "Народна просвета" 1960-? и сп. "Математика". Автор на книга за баща си "Доне Щипянчето" 1995 = Стефан РАШЕНОВ [*Дряново,1896+1973,София], юрист и писател. Имат син Радослав [*София,1938].

2. Тодор Стоянов, от ІІ брак

3. Дрена Стоянова, от ІІ брак

# Георгиева, Албена. Куриерът на свободата.- в. "Вяра" (Кюстендил), 15.ІV.2011, с. 12-13 и 3 сн.; Рашенова, Анка. Пояснения към семейната снимка от 1941 - І ред Антон 1.3.1, Анка 1.4, Катя 1, Радослав 1.6, Йорданка 1.3.2; ІІ ред - Катя 1.2.1, Надка 1.5, Гьоре 1.4; ІІІ ред - Райна 1.2.2, Владка 1.2.3, Цвета 1.4, Симчо, 1.4; ІV ред - Стефан 1.6 = Елена 1.6, Панчо 1.2, Крум 1.3 = Виктория 1.3; В. М. Коментар в блога, 23.V.2011.

1 коментар:

 1. Корекция-Стоян ИЛИЕВ е баща на Доне,ТОШЕ му е галено име.Убит от АЛБАНСКИ разбойници няколко месеца след сватбата на Доне и Катерина,която е вероятно през януари-февруари 1888.Катерина е тая, която информира Д.Талев.
  Андон Тошев е роден през 1867,вероятна дата 20 юни.Прекарва в Битолския затвор от 7 април 1896 до 23 октомври 1897.Товарите ги е прекарвал не с каруца,а на конски гръб-под формата на керван от 3-4 коня.Когато е заловен в Битоля е карал 3 коня.
  Панчо Тошев-1894-1942-за него има достоверна статия в Уикипедия,която е с главен източник фамилията,както и тази за баща му.Райничка му е съпруга.
  Крум има 2 внука от Йорданка и 1 внучка от Антон+.

  Цвета-има 2 внука от дъщерята Анка+ и 2 внучки от дъщерята Цонка.Синът Симчо умира на 4 1/2 г. в началото на 1942.
  Надежда със съпруг Петър Лугов от Самоков няма живи наследници.
  Благой,поздрав от мен В.М.-племенника на Радослав Рашенов.

  ОтговорИзтриване