неделя, 8 май 2011 г.

ШИЛЕВ (с. Голямо Конаре , сега гр. Съединение)


? Шилев

1.Стоян Шилев
1.1 Недялка /Делка/ Ст. Шилева [*с.Г.Конаре,1867+1959,София], ушива в дома на чичо си знаме за Съединистите 1886; учи в Пловдив /гимназия/ ?-1886, учителка. Завещава родния си дом, построен 1892, на читалището = Продан Тишков, с прозв. Чардофон, член и подпредседател на комитета "За Съединение", водач на съединистите 1886.

2. Петър Шилев [*с.Г.Конаре,1853+1945], деец на Съединението, учител в Пещера ?-1886. Почетен член на поборническо дружество "Сливница" 1924. На негово име - улица в Пловдив и София = Велика.
2.1 син П. Шилев
2.1.1 Петър Шилев, доцент, оставя спомени за дядо си.
2.1.2 брат на Петър по-малък Шилев.


Няма коментари:

Публикуване на коментар