петък, 25 февруари 2011 г.

СМРИКАРОВ (Самоков)


Родът е преселен в Самоков от с. Говедарци, Самоковско.

Рк х.Йоан(чо) Смрикар, търговец и хаджия.

1. Димитър х. Й. Смрикоров [*14.ІХ.1810+10.І.1876,Цариград], книгоиздател; учи в Рилския монастир, Габрово 1826 при Прокопий Рилец и Самоков 1827 при Неофит Рилски, деец за църковна независимост, търговец - изгражда в Самоков първите чаркове за гайтани 1837, отваря бакалница за масло 1838, търгува в Сараево - Босна 1840 и Цариград 1850-53 и 1857, бегликчия и наемател на рило-манастирския хан в Дупница 1857-65. Пише до - Йасиф, игумен на Рилския монастир 17.І.1857 и следващия игумени Панталеймон, учителя си Неофит Рилски 20.ІІ.1857, даскал Агатангел 1857, Захари х.Гюров (20.ІІ.1856,11.V.1859 и 5.ІІ.1872) и Димитър х.Гюров Х.1860. Сътрудничи на в. "Цариградски вестник" 1854, в. "Турция" 1871, в. "Македония". Превежда от руски "Християнское нищелюбие". Издава книгите "Кратко описание на свещения храм в Константинград" /превод от гръцки на Неофит Рилски/ 1850 (1869), "Речи поучителни" 1854, "Извор златний" 1870, "Слово поучително от д-р С. Чомаков" 1872, "Додатъци на Златния извор" 1874 = ?. Брак от 1831.
1.1 Ксенофонт Д. Смрикаров
1.1.1 Димитър К. Смрикаров
1.1.2 Христо К. Смрикаров
1.1.3 Люба К. Смрикарова
1.1.4 Елисавета К. Смрикарова
1.1.5 Домна К. Смрикарова

2. Христо х.Й. Смрикаров, помощник на брат си за издаване на книгите 1850, 1854.

3. Георги х. Й. Смрикаров, учи при Н. Рилски

4. Коста х.Й. Смрикаров, учи при Н. Рилски

5. ? х.Й. Смрикарова, почива на 75 г. = Зафир Митов.

Сродници
- Димитър х.Й. Смрикаров и Захари Круша, братовчеди.
- сестри Минодава и Митродава Смрикарови, монахини и учителки в Самоковския девически метох.

# БВИ. С., 1988, с. 602, 163; Семерджиев, Христо. Самоков. С., 1913 /фототипно 1986 с. 87-93 и сн.; с. 27,31,33-34,46, 49,58,138; Вж ф. 652 "Смрикарови" в НБКМ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар