вторник, 22 февруари 2011 г.

ЦЕПЕНКОВ (Прилеп)


Рк Марко, с прозв. Цепенко [*с.Оре(х)овец, Прилепско+Прилеп], самарджия в Прилеп = І. ? х.Ристе Копка [*с.Прилепско поле, Крушево]; ІІ. ? Кочо Гугова [*Крушево].

Коста М. Цепенков [+20.ХІ.1873], от ІІ брак.; хекимин "лечител", пандур в Сърбия при княз Милош, в гр. Смедерово работи в хан, във Влашко и Немечко лечител 3-4 год., песнопоец = Мария, информатор на приказки, записани от сина й.

1. Марко К. Цепенков [*Прилеп,7.ХІ.1829+29.ХІІ.1920,София], фолклорист от 1856-57, деец за църковна независимост. Събира фолклорни материали от Прилепско, които издава в СбНУНК 1900 /фалшифицирано ІІ изд. в Скопие/ и "Фолклорно наследство" в 7 тома 1998, 2001, 2006. Автор на песни, стихове, драма "Църне войвода" и "Автобиография" - писана 1896 /1998/. Преселва се със семейството си в София 1888.

1.1 Никола , куменджия в Прилеп и Сърбия
1.2 Ристо, майстор в Крушево и Цариград
1.3. Илче , чешлар в София и Прилеп, бакал в Крушево.
1.4 Ката [+Прилеп]
1.5 Мара в Крушево
1.6 Дафа в Крушево, песнопойка.
Мъж на една от 3-те сестри е Смилета

2-3 М. Цепенкови, дъщери; от І брак

4. Коста М. Цепенков [+20.ХІ.1873], от ІІ брак.; хекимин "лечител", пандур в Сърбия при княз Милош, в гр. Смедерово работи в хан, във Влашко и Немечко лечител 3-4 год., песнопоец.

5. Йоан М. Цепенков - в Цариград, терзия

6. Зоица М. Цепенкова =? в Прилеп

# Цепенков, Марко. Автобиография. С., в т. І, 1998.

Няма коментари:

Публикуване на коментар