сряда, 9 февруари 2011 г.

КУТИНЧЕВ (с.Щръклево, Русенско)


Рк Кутинчо, ХVІІІ в.
І
Георги Кутинчев

1. Велико Г. Кутинчев
1.1 Георги = Кумана

1.1.1 Велико Г. Кутинчев [*с.Щръклево, 1826+Русе]
1.1.1.1 Куни В. Кутинчев [*с. Щръклево,ок.1852+1927], учител; учи в Русе ?-1869 /класно/ и гр. Табор - Чехия 1869-73 /гимназия/. Учител в Русе 1875-78 и София, директор на І софийска гимназия. Читалище и театрален деец в Русе.
1.1.1.1.1 Величко К. Кутинчев [+1968], областен управител на Враца.
1.1.1.1.1.1 Константин В. Кутинчев [+1995]
а) Силвия К. Кутинчева = ? в София

1.1.1.2 Марин В. Кутинчев, юрист в Исперих, учител в гр. Кюстенджа, Румъния 1876.
1.1.1.2.1 Велико М. Кутинчев [*Исперих,1904+1980], фотограф.
1.1.1.2.1.1 Марин [+]
1.1.1.2.2 Мария М. Кутинчева [+1973,Разград]= Бърдаров в Разград.
1.1.1.2.3 Кирил М. Кутинчев [+1973,Исперих] = ?
а) Маргарита К. Кутинчева = ?
б) Елена К. Кутинчева = ?
в) Виолета К. Кутинчева = ?
г) Стела К. Кутинчева = ?

1.1.2 Иван Г. Кутинчев [+1900,Русе], абаджия. Осиновен от Марин Кутинчев.
1.1.2.1 Марин Ив. Кутинчев [+1921], капитан І ранг.
1.1.2.2.Петър Ив. Кутинчев [+1937], полковник.

1.1.2.3 Васил Ив. Кутинчев [*Русе,25.ІІ.1859+30.ІІІ.1941,София], генерал-лейтенант 2.VІІІ.1912-1918; завършва Военното училище в София ?-1879. Поручик в 24 Сливенска п. дружина. Командир на дружина от V Дунавски полк в Сръбско-българската война 1885, командир в І б. арт. 1912 и ІІ б. армия 1913 в Балканската /Сливница, Цариброд, Драгоман/ 1912 и Междусъюзническите войни /Княжевац, Пирот/ 1913. Губернатор на област. Награден с ордените "За храброст" 1885, "Св. Александър" и "За военни заслуги". На негово име - улица в София.
1.1.2.3.1 Олга В. Кутинчева [+1982,София] = Амзел. Имат дъщеря Радка.
1.1.2.3.2 Михаил В. Кутинчев [+1982,София], доктор
1.1.2.3.2.1 Михаил М. Кутинчев [*София,1944], доктор
а) Лилия М. Кутинчева
б) Михаела М. Кутинчева, в София
1.1.2.3.2.2 Светла М. Кутинчева [*София,1946], инженер = Амуджев, инженер.
1.1.2.3.3 Стефан В. Кутинчев [+1973,СтЗагора], офицер
1.1.2.3.3.1 Васил Ст. Кутинчев, инженер
1.1.2.3.3.1.1 Борислав В. Кутинчев, инженер
а) Джулия Б. Кутинчева [*2006]

1.1.2.4 Кръстьо Ив. Кутинчев [+1941,София], инженер
1.1.2.4.1 Васил Кр. Кутинчев [+1995,София]
а) Бисерка В. Кутинчева [+2010,Сафия], доктор инженер
б) Росица В. Кутинчева [+2009,София]

1.1.3 Стоян Г. Кутинчев [+1900, Русе]
1.1.4 Димитър /Дечо/ Г. Кутинчев [+1877] = Сийка /Анастасия/ Красналиева.
1.1.4.1 Мария Д. Кутинчева = Михаил Евров [*Якоруда], полковник.
1.1.4.2 Тодор Д. Кутинчев [+1934,Русе] . Имат 2 дъщери - Еленка ...
1.1.4.3 Миланка Д. Кутинчева [+1907,Русе] = Михаил Илиев ПРОТИЧ [+1920,Разград]. Имат 4 деца - Илия, Борис, Богомил и Здравка.
1.1.4.4 Дена Д. Кутитнчева [+1951,Самоков] І. ?; ІІ. ?; ІІІ. Бараков. Няма деца.

2. Иван Г. Кутинчев
2.1 Ге(о)рги Ив. Кутннчев
2.1.1 Иван Г. Кутинчев [+1893], кмет на Щръклево.
2.1.1.1 Гецо Ив. Кутинчев [+1939], кмет на Щръклево, депутат ок. 1903 = Калина.
2.1.1.1.1 Илия Г. Кутинчев [+1988]
2.1.1.1.1.1 Гецо Ил. Кутинчев
2.1.1.1.1.1.1 Илиан Г. Кутинчев [*1968]
2.1.1.1.1.1.2 Симеон Г. Кутинчев

# Протич, Свилен. Аристократите Кутинчeви.- Поглед, 17.ІХ.2007, с. 28, 3 сн. и родословна схема; БВИ. С., 1988, с. 369; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 133-34; Протич, Свилен. Лични сведения - 7.ІV.2011. Вж. Мусаков, Илия. Генерал от пехотата Васил Кутинчев. /б.г./

Няма коментари:

Публикуване на коментар