понеделник, 29 ноември 2010 г.

ЧОЛАКОВ (с.Долно Драглище, Разложко)

Радул /Дуле/, с прозв. Чолака
   I
Стойчо Чолаков ...
   I
Филип [+1865] ... 
   I
Никола  Филипов Чолаков [*Д. Драглище - Мехомийско, 1819 +1879], чорбаджия, кмет на Д. Драглище = Катерина /Катето/ п. Михайлова п. Йосифова Мандзурска [*Мехомия, дн. Разлог, 1822]. Брак 1839 в Самоков.
1. Христо [*1842 +1913], род. схема с. 264
2. Тона ж. [*1844 +1880]
3. Атанас [*1848 +1924], род. схема с. 265
4. Мария [*1850 +1924]
5. Георги Н. Чолаков, с прозв. Даскало [*Д. Драглище, 22.ІХ.1853 +1919, Златица], борец за свобода; учи в - Д. Драглище, Разлог, Якоруда, Пловдив /класно/ок. 1870; учител в - Разлог, с. Баня-Разложко 1871-72, с. Каменица 1873, Перущица 1874-75 и в с. Ветрен-Пазарджишко 1875-76, Златица 1878-?; делегат на Оборище 1876, като представител на с. Ветрен под името Георги Цветков, след което в Д.Драглище е първият арестуван в Разложката котловина, затворен в - Разлог, Неврокоп, Серес, Драма, Кавала, Пловдив. Осъден на смърт, но европейската намеса го спасява. Преводач след 1878 в Г.Джумая и член на комитета "Единство". секретар на съда в Дупница 1879, околийски началник в Трън, училищен инспектор в Софийско окръжие. Участва в Кресненско-Разложкото въстание 1878-79 се изселва със семейството си в Златица, където е и кмет. Депутат 1887-90, доброволец в Сръбско-българската война 1885 и деец на ВМОРО = Здравка [+18.V.1911].
5.1. Никола Г. Чолаков, член на РК-Каменица. Има 11 деца /Пею, Иван, Спас, Борис/.
5.2. Александър Г. Чолаков
5.3. Гина Г. Чолакова 
5.4. Катерина Г. Чолакова
5.5. Мария Г. Чолакова = Стою Докумов [*с. Казанчилар, Провадийско], учител.
5.6. Асен Г. Чолаков, генерал; участник в Илинденско-Преображенското въстание, Балканската война и І световна война.
6. Магда ж. [*1855 +1915]
7. Иван [*1859 +1938], род. схема с. 267
8. Филип [*1862 +1890], род. схема с. 268
9. Илия [*1865 +1916], роз схема с. 268
10. Цена  [*1868 +1947]
# Чолаков, Добри Йорданов.- в. Антени, 27.V.1987; Неизбледняващи образи. С., 1989, с. 60-65 и родови схеми с. 262-275; БВИ, С., 1988, с. 706; Николова, Пенка. Кузма Поптомов и Георги Чолаков - деятели на Априлското въстание в Разложкия край.- БВ, С., 2006, т. 8, с. 159-165. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар